Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.

Tidligere arrangementer (191)

Hvordan etterspørre sirkulære løsninger?

Onsdag 30. november 2022

Kommunale innkjøp – Distriktssenteret inviterer til webinar

Mandag 28. november 2022

Smartere Transport Bodø – Leverandørkonferanse

Onsdag 23. november 2022

LUP bidragsyter på Week of health and innovation i Odense

Fredag 11. november 2022

Demodag – StartOff

Onsdag 9. november 2022

LUP bidragsyter på EHiN

Tirsdag 8. november 2022

Team innovative anskaffelser – erfaringsnettverk

Torsdag 3. november 2022

Vestland: Hvordan vinne flere kontrakter og posisjonere dere for fremtiden?

Torsdag 3. november 2022

Dialogkonferanse om velferdsteknologi: Nytt helsekvartal i Tysvær

Onsdag 2. november 2022

Innovasjonsarena – NTP på agendaen

Onsdag 2. november 2022

Oslo kommune og Bergen kommune trenger hjelp

Tirsdag 1. november 2022

Topplederforum 2022 i Vestfold og Telemark energinettverk

Fredag 28. oktober 2022

Norway Health Tech – kurs i offentlige anskaffelser

Torsdag 27. oktober 2022

Demodag – Teknologi for fremtidens bygg

Onsdag 19. oktober 2022

Matchmaking: innovasjonspartnerskapet tørket blodplasma

Tirsdag 18. oktober 2022

Invitasjon til lansering av Finn løsninger

Tirsdag 18. oktober 2022

Nyskapingsuka 2022: Leverandørkonferanse

Torsdag 29. september 2022

Dialogkonferanse: Forutsigbare, framkommelige fjelloverganger

Tirsdag 13. september 2022

Bransjedag fylkesvei i Rogaland

Tirsdag 13. september 2022

Dialogkonferanse: Innovasjonspartnerskap – Lokal produksjon av tørket blodplasma

Tirsdag 23. august 2022

LUP på Arendalsuka 2022!

Torsdag 18. august 2022

Erfaringsnettverk for innovative anskaffelser – Team IOA

Torsdag 23. juni 2022

Markedsdialog om sikker og effektiv ambulansetjeneste for en grønn fremtid

Tirsdag 24. mai 2022

Dialogkonferanse – fergetransport Bolæren

Fredag 20. mai 2022

Dialogkonferanse – Sellikdalen renseanlegg

Torsdag 19. mai 2022

CRANE – Open market Consultation (OMC)

Tirsdag 3. mai 2022

Dialog konferanse – Smart Data

Mandag 25. april 2022

Fra idé til handling – innovative anskaffelser i Vestland

Torsdag 21. april 2022

Sammen om helseinnovasjon!

Torsdag 31. mars 2022

Næringsfrokost om Innovative anskaffelser

Torsdag 31. mars 2022

Vil du selge til Lørenskog kommune?

Onsdag 30. mars 2022

Innovasjonsarena Drift- og vedlikehold av vei (DOV)

Tirsdag 29. mars 2022

Horisont Rogaland – workshop om innovative anskaffelser for offentlig sektor

Fredag 25. mars 2022

Demodag StartOff

Torsdag 24. mars 2022

NAV Human – dialogmøte

Onsdag 9. februar 2022

Dialogkonferanse i Tysvær kommune – Ny ungdomsskole i Frakkagjerd

Mandag 24. januar 2022

Fra idé til handling, innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten

Torsdag 13. januar 2022

Markedsdialog om digitale verktøy for trygg og sikker behandling av lyd og video (inkludert opptak) som inneholder fortrolige data.

Torsdag 16. desember 2021

Team innovative anskaffelser – erfaringsnettverk for programmets partnere

Onsdag 15. desember 2021

Dialogkonferanse – markedssystem for klimaklok ressursforvalting av overskuddsmasse

Onsdag 15. desember 2021

Nordic Circular Furniture Dialogue Conference

Torsdag 2. desember 2021

Felles kommunal journal inviterer til dialogmøte

Mandag 29. november 2021

2 timers digital workshop: Oppstart av en innovativ anskaffelse

Mandag 29. november 2021

2 timers digital workshop: Oppstart av en innovativ anskaffelse

Onsdag 24. november 2021

2 timers digital workshop: Oppstart av en innovativ anskaffelse

Mandag 22. november 2021

Digital dialogkonferanse: Anskaffelse av nytt biladministrasjonssystem

Tirsdag 16. november 2021

Webinar: Fra ide til handling – Lynkurs i innovative anskaffelser

Tirsdag 16. november 2021

Dialogkonferanse – Nye Hokksund barneskole

Torsdag 21. oktober 2021

2 Digitale workshops med introduksjon til bruk av verktøy for gjennomføring av innovative anskaffelser

Onsdag 20. oktober 2021

Smartere bruk av anskaffelser

Tirsdag 19. oktober 2021

STARTUPS + PUBLIC SECTOR = UNTAPPED POTENTIAL

Onsdag 29. september 2021

Lessons learned: How to collaborate on a Nordic level and work towards zero emission delivery of goods

Tirsdag 14. september 2021

Dialogkonferanse om samarbeidsformer og klimaløsninger i bygg- og anleggsprosjekt.

Fredag 27. august 2021

Paneldialog: Kan hydrogen drive instrumentering langs veg?

Onsdag 25. august 2021

Leverandørkonferanse – bruk av fornybar og resirkulert plast i bygg- og anleggsprosjekter

Tirsdag 24. august 2021

Digital dialogkonferanse – Digitale konferanseløsninger

Mandag 23. august 2021

Digital dialogkonferanse – Hvordan kan LUP styrke sin strategiske kommunikasjon?

Fredag 20. august 2021

Demodag StartOff

Onsdag 16. juni 2021

Dialogmøte – Felles kommunal journal (FKJ)

Tirsdag 15. juni 2021

Markedsdialog – kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner på sykehus

Fredag 4. juni 2021

Digital dialogkonferanse: Hva er digital kompetanse?

Torsdag 6. mai 2021

Dialogkonferanse: Utslippsfrie anleggsplasser i nord

Onsdag 5. mai 2021

Webinar om utlysning til innovasjonspartnerskap 2021

Onsdag 28. april 2021

Nordic market dialogue on zero emission delivery of goods

Onsdag 21. april 2021

Dialogkonferanse: 2040 begynner nå! Kunsten å unngå den kommunale kollaps

Torsdag 15. april 2021

Digital markedsdialog – Sømløse velferdsteknologitjenester

Tirsdag 13. april 2021

Fast Track Sirkulærøkonomi – presentasjon av vinnerforslag!

Torsdag 25. mars 2021

Nye løsninger for måling av vitale parametere på akutt-pasienter

Onsdag 24. mars 2021

Fremtidens Hurtigbåt del II – åpent dialogvindu NÅ

Mandag 15. mars 2021

Digital innbyggerdialog – webløsning

Mandag 15. mars 2021

Dialogkonferanse mellom offentlige byggherrer og leverandører i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag

Tirsdag 9. mars 2021

Dialogkonferanse – evaluering av tiltak i «Sammen Mot»

Fredag 5. mars 2021

Digital dialogkonferanse: Desentralisert produksjon av tørket blodplasma

Fredag 19. februar 2021

Forsvarsbygg inviterer til dialogkonferanse om utviklingen av mer fleksible og mobile bygg

Torsdag 18. februar 2021

560 milliarder: IKT-Norges anskaffelseskonferanse 2021

Torsdag 11. februar 2021

Introwebinar til innovative anskaffelser og mulighet for støtte

Mandag 1. februar 2021

Presentasjon av konsepter for Smart Digital Eiendomsledelse

Fredag 29. januar 2021

Dialogkonferanse om dagsturhytter i Rogaland

Torsdag 28. januar 2021

Digital dialog for varsling av skred over vei, del 2.

Onsdag 27. januar 2021

Nå kommer StartOff!

Torsdag 21. januar 2021

Digital markedsdialog – Fortsette å bli bedre!

Tirsdag 19. januar 2021

Digital dialog for varsling av skred over vei

Fredag 8. januar 2021

Digital leverandørkonferanse – ombruk av byggematerialer

Tirsdag 29. desember 2020

Digital dialogkonferanse: Drift av fylkesveier i Rogaland

Mandag 14. desember 2020

Hvordan kan Innovative anskaffelser bidra til å nå bærekraftsmålene?

Fredag 11. desember 2020

Innkjøpsledernettverket

Torsdag 10. desember 2020

Digital dialogkonferanse: Bilflåte som del av mobilitetstilbud

Onsdag 2. desember 2020

Webinar: Innovative anskaffelser for å løfte lokal næringsutvikling

Onsdag 2. desember 2020

Presentasjon av vinnerkonsepter Smart Digital Eiendomsledelse

Fredag 6. november 2020

Webinar – Innovative anskaffelser på vestlandet

Torsdag 5. november 2020

Team innovative anskaffelser

Onsdag 28. oktober 2020

Innkjøpsledernettverket

Onsdag 28. oktober 2020

Dialogkonferanse, Kystverket; støtteverktøy for lostjenesten

Mandag 28. september 2020

Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Onsdag 23. september 2020

Digital markedsdialog; Rett utstyr på rett plass til rett tid uten bruk av helsepersonell

Onsdag 24. juni 2020

Invitation to dialogue conference on automated baggage handling

Onsdag 17. juni 2020

Webinar om utlysning av 200 millioner til førkommersielle anskaffelser.

Tirsdag 16. juni 2020

Leverandørkonferanse Helse

Fredag 12. juni 2020

Markedsdialog om flomrespons, – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Onsdag 10. juni 2020

Dialogkonferanse om innovativ bruk av norsk tre i nytt regjeringskvartal

Onsdag 10. juni 2020

Teknologi for opplæring i kliniske ferdigheter i psykisk helsevern

Tirsdag 9. juni 2020

Bærum kommune skal benytte 14 millioner kroner til utvikling av ny løsninger for overvannshåndtering i kommunen og inviterer til markedsdialog

Torsdag 4. juni 2020

Webinar: Hvordan gjennomføre behovskartlegging digitalt i offentlige anskaffelser

Onsdag 3. juni 2020

Nettverksmøte for effektive og innovative bolig- og omsorgskonsepter

Torsdag 28. mai 2020

Digitalt dialogmøte – Klima og miljøvennlig fjerning av snø

Onsdag 27. mai 2020

Hvordan øke og forbedre samhandlingen mellom startup-bedrifter og offentlige virksomheter?

Torsdag 14. mai 2020

Utviklingspartner for Vinterdrift av veg ønskes. Digitalt informasjonsmøte om kunngjøring.

Tirsdag 5. mai 2020

Digitalt dialogmøte: Følgeforskning for KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

Mandag 4. mai 2020

Digital information meeting – Zero emission delivery of goods

Onsdag 29. april 2020

Videre utvikling av nullutslipps hurtigbåter

Mandag 27. april 2020

Webinar: Utlysning til innovasjonspartnerskap 2020

Fredag 17. april 2020

Webinar – utlysning av midler til Automatisk miljøovervåking

Torsdag 2. april 2020

Dialog om mulige løsninger for behandling og anvendelse av avløpsslam

Mandag 30. mars 2020

Dialog om passasjer og sykkelferge med elektrisk drift, tilpasset for fremtidig autonomitet

Tirsdag 24. mars 2020

Utlysning av innovasjonspartnerskapet «Videosamtale med AMK» – informasjon og partnering

Tirsdag 10. mars 2020

Lørenskog kommune og Husbanken inviterer til dialog om nye samarbeidformer rundt boligsosiale utfordringer

Onsdag 19. februar 2020

Opening the innovation space through innovative procurement

Torsdag 6. februar 2020

Markedsdialog om digital tjeneste for sikring, bevaring og formidling av dokumentasjon og kildesamlinger ved NTNU

Mandag 3. februar 2020

Dialogkonferanse Smart Digital Eiendomsledelse

Fredag 24. januar 2020

Prosjektverksted: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

Onsdag 15. januar 2020

Informasjonsmøte: Utlysning av midler til innovative anskaffelser 2020

Onsdag 15. januar 2020

European Blockchain Pre-Commercial Procurement

Tirsdag 14. januar 2020

Dialogkonferanse for Smart vintervei

Onsdag 4. desember 2019

Startprogram for innovative anskaffelser – statlige innkjøpere

Tirsdag 19. november 2019

Klimagrunn – dialog og workshop

Mandag 18. november 2019

Dialogkonferanse om 5.generasjons svømmeanlegg

Tirsdag 12. november 2019

Markedsdialog om teknologiske løsninger for flomvarsling

Fredag 1. november 2019

Digitale verktøy for innovative anskaffelser

Torsdag 31. oktober 2019

Startprogram for Innovative anskaffelser

Torsdag 31. oktober 2019

Regionalt forskningsfond Hovedstaden: Informasjonsmøte

Tirsdag 29. oktober 2019

Dialogmøte: hvordan kan vi gjøre det enklere å arkivere og ta vare på viktig informasjon?

Mandag 28. oktober 2019

Fylkesmøte – Vi samler alle landets fylker for felles løft i strategisk bruk av innovative anskaffelser

Torsdag 24. oktober 2019

Best Value – B+ sertifisering

Tirsdag 22. oktober 2019

Markedet inviteres til innspill til nye løsninger til drikkevannsledninger som reduserer vannlekkasje og som er gravefri

Tirsdag 15. oktober 2019

Dialogkonferanse – videosamtale med AMK

Mandag 14. oktober 2019

Startprogram for innovative anskaffelser Mo i Rana

Fredag 11. oktober 2019

Invitasjon til nettverksmøte for sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Onsdag 9. oktober 2019

Dialogkonferanse – automatisk miljøovervåking, Miljødirektoratet

Tirsdag 1. oktober 2019

Vil du være med å utvikle hydrogenproduksjon og -distribusjon av innestengt kraft fra småkraftverk?

Fredag 27. september 2019

Innkjøpsmakt gir grønne innovasjoner

Onsdag 25. september 2019

INNOVATION PROCUREMENT EXCHANGE: BOOSTING PUBLIC SECTOR BUYERS AND INNOVATIVE SUPPLIERS

Onsdag 25. september 2019

Markedsdialog sveiseteknologi – Fjordkryssingsprosjektet

Tirsdag 17. september 2019

Invitasjon til dialogkonferanse om sirkulær anskaffing av møblar

Tirsdag 3. september 2019

Hvordan sette krav om avfallsfrie byggeplasser?

Tirsdag 3. september 2019

Dialogkonferanse Ski vest – ny ungdomsskole og barnehage

Tirsdag 27. august 2019

Dialogkonferanse utvikling av innovative sekundærrenseanlegg

Mandag 26. august 2019

Industri, fagmiljø og entreprenører inviteres til å utvikle rimeligere løsninger for bruer over 40 meter

Onsdag 21. august 2019

Arendalsuka: Innovative anskaffelser – medisin for omstilling?

Tirsdag 13. august 2019

Dialogue conference: How can we help more refugees recieve Information, Councelling and Legal Assistance?

Torsdag 27. juni 2019

Invitasjon til dialogkonferanse vedr. prosjektering og bygging av Hov ungdomsskole

Tirsdag 18. juni 2019

Næringslivet presenterer grønne løsninger for Oslo kommune

Mandag 17. juni 2019

Ny leverandørkonferanse – Nytt sykehus i Drammen

Torsdag 13. juni 2019

Samling 4: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»

Torsdag 6. juni 2019

Vi må ha mer miljøvennlig kunstgress – mer optimale løsninger etterlyses

Onsdag 15. mai 2019

Helse Bergen inviterer til markedsdialog

Onsdag 15. mai 2019

Zero is the new Hero: Big buyers joining forces to achieve zero emission construction sites

Tirsdag 14. mai 2019

Innsiktworkshop – avfallsfrie byggeplasser

Onsdag 8. mai 2019

Forsknings- og innovasjonsmidler til bruk for utvikling av utslippsfri turisttransport på Geirangerfjorden

Mandag 6. mai 2019

Dialogkonferanse – Smartere Transport

Onsdag 24. april 2019

Dialogmøte om stordata-bruk for å samle reisedata

Onsdag 10. april 2019

Avfallsfrie byggeplasser – dialogkonferanse

Mandag 8. april 2019

Frokostmøte om Innovative Anskaffelser i Kirkenes

Torsdag 4. april 2019

Leverandører som reduserer CO2-utslipp i bygg inviterer offentlige byggherrer til dialogkonferanse

Onsdag 3. april 2019

Nå starter arbeidet med utslippsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden

Fredag 29. mars 2019

Dialogkonferanse om Nytt fylkeshus i Skien

Torsdag 28. mars 2019

Leverandørkonferanse Smarte byer – hvordan tilgjengeliggjøre og nyttiggjøre seg av data?

Onsdag 20. mars 2019

Trøndelag utfordrer næringslivet til nye, fremtidsrettede former for fjordkryssing

Torsdag 14. mars 2019

Informasjonsmøte Oslo: 100 millioner kroner lyses ut til innovative anskaffelser!

Torsdag 14. mars 2019

Seminar; offentlig-privat innovasjon, Lillehammer

Tirsdag 12. mars 2019

Seminar; offentlig-privat innovasjon, Hamar

Tirsdag 12. mars 2019

Hvordan kan start-ups og offentlige virksomheter drive med innovasjon sammen på en god måte?

Fredag 8. mars 2019

Dialogkonferanse Nytt sykehus i Drammen – sikkerhet, lås og beslag

Fredag 8. mars 2019

Anskaffelse av innovasjon i Møre og Romsdal

Onsdag 6. mars 2019

Informasjonsmøte Bergen: offentlig-privat innovasjon

Onsdag 6. mars 2019

Samling 3 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

Tirsdag 5. mars 2019

Samling 3: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»

Tirsdag 5. mars 2019

Dialogkonferanse om morgendagens sykehjem, Moelv.

Tirsdag 5. mars 2019

Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser i Trondheim

Torsdag 28. februar 2019

Dialogkonferanse om løsninger for ombruk og materialgjenvinning av returtrevirke

Torsdag 21. februar 2019

Dialog – én til én-møter – om fremtidens analysehall på Nytt sykehus i Drammen

Tirsdag 12. februar 2019

Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike

Fredag 8. februar 2019

Digital dialogkonferanse om system for delegering av myndighet og tilgangsstyring

Torsdag 7. februar 2019

Skal du selge til det offentlige?

Onsdag 6. februar 2019

Dialogkonferanse om tolketjenester

Tirsdag 5. februar 2019

Vil du selge til det offentlige?

Tirsdag 29. januar 2019

Samling 2 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

Tirsdag 22. januar 2019

Stranda, Ørsta og Ålesund kommuner gjennomfører markedsdialog sammen for mer bærekraftige bygg

Fredag 7. desember 2018

Dialog/frokostmøte om næringsutvikling i landsbykonsept på Strømme

Torsdag 11. januar 2018

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Mandag 15. mai 2017

Grønt byggskifte

Tirsdag 28. mars 2017

Digitale løsninger for oppvekstsektoren – samarbeidsmøte

Torsdag 9. mars 2017