Leverandørkonferanse BAE Vestland

I samarbeid med Vestland fylkeskommune og Klimapartnere inviterer vi til bransjedag for vei- og anleggsaktører. Dette er en god mulighet for leverandørmarkedet til å komme med tilbakemeldinger og innspill samt faglig påfyll og prat. Det blir mulighet få info om kommende utlysninger på beddingen, samt en innføring i hvordan ta del i innovative anskaffelser.

Tidspunkt

Tirsdag 21. februar 2023 kl. 09:30 - 15:30

Sted

Terminus Hall, Bergen

Om arrangementet

  • Kva er fylket sine målsettingar og korleis skal vi nå dei saman?
  • Kva kan bransjen levere, men som ikkje vert etterspurd?
  • Kva kjem av kommande entreprisar, inklusive større byggeprosjekt?

Desse spørsmåla skal vi til bunns i saman. Hald av tida til leverandørkonferanse for anleggsnæringa i Vestland for dialog, diskusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom fylkeskommunen og bransjen.

Vestland fylkeskommune er ein stor byggherre, med milliardbudsjett. Infrastruktur skal byggjast og fornyast, vegar skal driftast og vedlikheladast. Mange nye vegar, tunnelar og bruer skal byggjast. Og ikkje minst, Bybanen skal byggjast nordover til Åsane.

Både fylket og leverandørar har ambisjonar, både store og grøne – og no ynskjer vi å høyre om bransjen er klare til å spele på lag.

9.30-9.40 Velkommen
Jannicke Bergesen Clarke (AP), leiar hovudutval for samferdsel og mobilitet
9.40-10.00 Omstilling i næringslivet
Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland
10.00-10.20 Fylket sine mål og planar
Natalia Golis, fylkesvaraordførar (MDG)
Beinstrekk og mingling
10.40-11.00 Rett anskaffing til rett kontraktsform og oppdrag – ikkje berre lågaste pris!
Roger Skoglie, seniorrådgjevar infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune
11.00-11.30 Kva trur vi er løysinga for å utvikle bransjen og møte utfordringane som kjem?
Innleiing v/ Arne Aakre, avdelingsleiar veg og bane, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Framtidige utfordringar og EBA si tilråding om kontraktsstrategi for utvikling
Kjell Otto Bragstad, direktør drift og vedlikehold, Veidekke
Meir veg for pengane
Eivind Iden, dagleg leiar Presis Vegdrift
Lunsj med lett servering
12.10-12.30 Ta del i innovative anskaffingar
Stig Bang-Andersen, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet
12.30 -13.10 Panelsamtale
Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland
Natalia Golis, fylkesvaraordførar (MDG)
Roger Skoglie, seniorrådgjevar infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune
Arne Aakre, avdelingsleiar veg og bane, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
13.30-13.50  Beinstrekk om mingling
13.50-14.10 Klimavekting av asfalt
Bente Stokkenes Nesbø, lab-sjef NCC
14.10-14.30 Ny kontraktsform på drift
Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune
Beinstrekk og mingling
14.50-15.05 Slido med spørsmål og svar
Arild Sondre Sekse, Klimapartnere Vestland
15.05-15.25 Kvifor, kva, korleis og what’s in it for me?
Caroline Haavardstun Sunde, gruppeleiar Bærekraftige Bygg, Sweco
15.25-15.30 Oppsummering og vel heim
Arild Sondre Sekse, Klimapartnere Vestland

 

Mer info og påmelding hos Vestland fylkeskommune

Kontakt: sba@nho.no

Meld deg på