Leverandørkonferanse BAE Vestland

Mer info kommer

Tidspunkt

tirsdag 21. februar 2023

Fra 09:30 til 15:30

Sted

Terminus Hall, Bergen

Om arrangementet

  • Kva er fylket sine målsettingar og korleis skal vi nå dei saman?
  • Kva kan bransjen levere, men som ikkje vert etterspurd?
  • Kva kjem av kommande entreprisar, inklusive større byggeprosjekt?

Desse spørsmåla skal vi til bunns i saman. Hald av tida til leverandørkonferanse for anleggsnæringa i Vestland for dialog, diskusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom fylkeskommunen og bransjen.

 

Mer info og påmelding hos Vestland fylkeskommune

Kontakt: sba@nho.no

 

 

Meld deg på