Fagdag med fokus på kommunikasjon i og om offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser angår mange, og det deltar aktivt mange personer i anskaffelsesprosessen, både i og utenfor egen offentlige organisasjon. En viktig ferdighet i anskaffelsesprosesser er å kunne kommunisere godt med alle. Velkommen til gratis og fysisk fagdag som skal gjøre deg bedre til å oppdage potensialet i god kommunikasjon, gi deg verktøy og økt innsikt for å lykkes bedre med anskaffelser.

Tidspunkt

Torsdag 20. april 2023 kl. 08:30 - 15:15

Sted

K.U.K - Kjøpmannsgata Ung Kunst, Kjøpmannsgt. 38, Trondheim sentrum.

Om arrangementet

Du melder deg på ved å sende mail til hilde.satertro@lup.no innen 13. april – oppgi hvilken tittel du har.

Fagdagen passer for flere som arbeider i en kommune, fylkeskommune eller statlig virksomhet som gjennomfører offentlige anskaffelser:

  • …for deg som trenger å kommunisere i løpet av en anskaffelsesprosess for å involvere ansatte og ledere i egen organisasjon, og når du skal mobilisere og skape interesse i leverandørmarkedet
  • …for deg som er ansatt i kommunikasjonsavdelingen og skal bistå med kommunikasjon i anskaffelsesprosesser, og utnytte mulighetene som anskaffelser gir for god omdømmebygging
  • …for deg som arbeider med å løfte anskaffelser til et strategisk nivå i egen organisasjon
  • …for deg som er leder og skal kommunisere sammenhenger mellom virksomhetens mål og anskaffelser
  • …for deg som har eller trenger å samarbeid godt med leverandørmarkedet for å utvikle gode offentlige tjenester

Program Fagdag kommunikasjon 20 april i Trondheim

Fagdagen har til hensikt å gjøre deg bedre til å oppdage potensialet i god kommunikasjon i og om anskaffelser, gi deg verktøy og økt innsikt for å lykkes bedre:

  • Identifisere kommunikasjons-behovet for ditt arbeid
  • Identifisere målgrupper og sette tydelige mål for kommunikasjonen
  • Spisse budskapet
  • Hva som kreves for å nå målet og oppnå ønsket effekt
  • Kanalvalg

Når du drar fra fagdagen, har du med deg et egenutviklet kommunikasjonsmål med et tydelig hovedbudskap tilpasset din målgruppe. Fagdagen gjennomføres i samarbeid med StrømsnesRøe.

Én uke før fagdagen sender vi deg noen spørsmål som vi ønsker du skal svare på, og som gjør det mulig for oss å tilpasse den praktiske delen til ditt kommunikasjonsbehov.

Påmelding til hilde.satertro@lup.no – spørsmål kan rettes på e-post til Hilde.

Fagdagen er fysisk og gratis inkl lunsj.