Partnernettverket: Fagsamling velferd og sosial bærekraft

Hvilke utfordringer og behov på velferdsområdet er mest kritisk å adressere? Hva er sosial bærekraft egentlig? På dette møtet vil du få større innsikt i hva sosial bærekraft er og muligheten til å jobbe på tvers i partnerskapet.

Tidspunkt

Onsdag 8. mai 2024 kl. 08:30 - 09:30

Sted

Digitalt, Teams

Om arrangementet

På dette digitale møtet vil du treffe andre virksomheter i partnerskapet som jobber med de samme utfordringene som deg på velferdsområdet. Mål for arrangementet vil være å bygge en felles forståelse av hva sosial bærekraft er, jobbe med utfordringsbildet og kartlegge mulige samarbeidsområder for å lære av hverandre. 

Dette er første arrangement i en serie av flere samlinger i partnerskapet på velferdsområdet. Mer informasjon vil legges ut på Partnerportalen og LUP sine nettsider. 

Dette kan du forvente:

 • Større innsikt i hva sosial bærekraft er 
 • Bli kjent med metoder for offentlig – privat samarbeid 
 • Kjennskap til pågående prosesser for mindre utenforskap bl.a. koblet mot arbeidskraftsbehovet 
 • Å identifisere behov og utfordringer som er relevant for flere av LUP sine partnere 

Målgruppe for webinaret er partnere i LUP fra kommuner, fylkeskommuner og NAV

Program

 • Oppdraget til LUP – etablering av velferdssatsningen og innovative anskaffelser
 • Hva er velferd egentlig og hva er utfordringene på området?
  • Lars Ueland Kobro, statsviter og seniorforsker på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som jobber med å forstå og formidle forhold rundt sosial bærekraft og innovasjon i det norske samfunnet.
  • Ståle Stokke, seniorrådgiver og markedskontakt i NAV St. Hanshaugen, Oslo kommune. Ståle er bindeleddet mellom næringslivet og NAV Oslo og vil presentere deres prosjekt «fra utenforskap til IT-jobb gjennom sosialt entreprenørskap» gjennom bruk av effektkontrakt.
 • Felles diskusjon om behov og mulighetsrom innenfor velfersfeltet
 • Utfordringer dere står ovenfor
 • Erfaringer og gode eksempler
 • Oppsummering og veien videre for fagsamlingene

Har du spørsmål kan du ta kontakt med innovasjonspådriver Hanne Solgård-Øverlier eller Elisabeth Smith i LUP.

 

Meld deg på