Samling 3: «Fra ide til realisering – bærekraftige bygg»

Skal din kommune bygge ny skole, nye omsorgsboliger, nytt helsehus, ny barnehage, nytt kulturhus, ny idretts- eller svømmehall? Eller skal dere bygge ut eksisterende bygg eller rehabilitere? Vi ønsker å bidra til at kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold får tilgang til oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg, og inviterer derfor kommuner i regionen til "Bærekraftige bygg -fra idé til realisering" - et opplegg på 4 samlinger.
På samling 3 er temaet: Modeller for gjennomføring av innovative og bærekraftige byggeprosjekter – og da spesielt med fokus på samspill som gjennomføringsmodell.

Blir du med?

Tidspunkt

Tirsdag 5. mars 2019 kl. 09:00 - 17:00

Sted

Buskerud Fylkeskommune (Fylkestingssalen), Haugesgt.89, Drammen

Om arrangementet

Samspill som gjennomføringsmodell benyttes i økende grad ved prosjektutvikling og gjennomføring. Dette er et av flere verktøy for prosjektgjennomføring, og de som gjennomfører prosjekter bør ha kjennskap til dette verktøyet. Det finnes flere varianter av samspillmodeller, men fellestrekk er:

  • Tidlig involvering av prosjektets aktører
  • Fokus på verdioptimalisering
  • Integrert organisasjon
  • Integrerte prosesser, digitale systemer, Lean metodikk
  • Felles økonomiske insentiver – gevinst og risikodeling
  • Krav til høy etikk og samarbeidskultur

Morten Aagaard og Paul Torgersen vil veilede deltakerne gjennom hva samspill er og dele erfaringer. Begge har omfattende erfaring med prosjektgjennomføring og samspillsmodeller. De dekker temaet ut fra et 360 graders perspektiv.

  • Paul Torgersen er partner i Marstrand AS, og engasjert av Justisdepartementet som prosjektsjef for Politiets nasjonale beredskapssenter, som gjennomføres med samspill. Han har lang erfaring med tidlig fase prosjekter og sikring av god gjennomføring.
  • Morten Aagaard er daglig leder i Marstrand AS. Han har lang erfaring med utvikling av samspillkontrakter, anskaffelser og gjennomføring, både som advokat og prosjektleder.
  • Se link til Marstrands Blogg, og les litt mer om samspill som gjennomføringsmodell http://marstrand.no/2018/12/12/samspill-som-gjennomforingsmodell-utfordringer/

Byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) ble startet 1. mars 2018, to måneder etter at prosjektet ble godkjent i Stortinget. Kontrahering av totalentreprenør ble gjennomført i parallell med forprosjektet første halvår 2017. Høsten 2017 ble det gjennomført i en samspillfase med valgt entreprenør, som endte i en kontrakt for utførelse med avtalt målpris i januar 2018. I parallell med dette ble det gjennomført tomteerverv av til sammen åtte tomter. Totalprosjektet består i tillegg til byggekontrakten av et byggherrestyrt IKT-prosjekt og et brukerutstyrsprosjekt. Utførelsesfasen gjennomføres av en integrert prosjektorganisasjon med ressurser fra byggherren, politiet, totalentreprenøren og tiltransportert prosjekteringsgruppe. Anlegget skal iht. kontrakten overtas 1.9.2020, 4,5 år etter oppstart av forprosjektet. Prosjektet er nå ansett som et beste-praksis-prosjekt i statlig sammenheng og opplever stor etterspørsel etter erfaringsoverføring. Bl.a. har prosjekt Regjeringskvartalet hentet mye erfaring og har nå valgt samme kontraktstrategi.

PROGRAM samling 3, 5. mars 2019

PÅMELDING