Forsvarsbygg inviterer til dialogkonferanse om utviklingen av mer fleksible og mobile bygg

Forsvarsbygg har nå startet prosessen med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret. Prosessen er finansiert med midler fra Innovasjon Norge og på denne dialogkonferansen vil Forsvarsbygg gi utfyllende informajon om behovet og ta imot innspill fra markedet.

Tidspunkt

Torsdag 18. februar 2021 kl. 10:00 - 11:30

Sted

Nettmøte

Om arrangementet

Forsvarsbygg inviterer deg til en digital dialogkonferanse 18. februar, og én-til-én møter. Konferansen strømmes direkte, og én-til-én møtene avholdes digitalt i tidsrommet 8. – 10. mars 2021.

 

Les mer på Forsvarsbygg´s egen prosjektside for innovasjonspartnerskapet for utviklingen av mer fleksible og mobile bygg. 

Påmelding

KONTAKT
Hilde Spansvoll, Prosjektleder Forsvarsbygg
Telefon: 980 05 045
hilde.spansvoll@forsvarsbygg.no

Meld deg på