Kloke hoder: Hvordan løser vi 30% kravet til klima og miljø i anskaffelse av bygg og anlegg i praksis?

LUP inviterer partnere til diskusjon og kunnskapsdeling om den nye forskriften. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vi tar for oss konkurransegrunnlaget og dykker ned i klima- og miljøhensyn både som tildelingskriterier og som krav i behovsbeskrivelsen.

Tidspunkt

Tirsdag 16. januar 2024 kl. 12:00 - 14:00

Sted

Digitalt møte på Teams - lenke til møtet sendes ut på epost dagen før, den 15. januar

Om arrangementet

Tilbakemeldingen fra offentlige byggherrer er at de stort sett har forstått forskriften og lest veiledningen for 30% klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til den praktiske gjennomføringen av forskriften, og i dette digitale møte for våre partnere vil vi gir rom for deling av både utfordringer og mulige løsninger.

Med oss på laget har vi også fått en dyktig advokat fra Simonsen Vogt Wiig som kjenner både byggenæringen, anskaffelsesregelverket og den nye forskriften godt, og videre EBA om hvordan leverandørene ser for seg at dette kan gjøres i praksis.

Målgruppen for arrangementet er offentlige byggherrer enten du er innkjøper (merkantil) eller fagperson inne området bygg- og anlegg.

NB! Arrangementet er av kapasitetshensyn kun for programmets partnere

Lenke til digitalt møte blir sendt ut på e-post samme dag.

Agenda

12.00

Introduksjon, Harald Aas, LUP

12.05

Faginnlegg: Hvilke endringer vil nye klima og miljøhensyn føre til i praksis?

Espen Bakken er partner i Simonsen Vogt Wiig

Spørsmålsrunde

12.30

Oppspill utfordringer: Hvilke utfordringer møter vi i anskaffelser av bygg og anlegg med nye klima og miljøhensyn? Elizabeth Calder, Forsvarsbygg

Kommentarrunde

13.15

Oppspill løsninger: Hvordan kan vi tilpasse hva vi kjøper og hvordan vi kjøper bygg og anlegg for å oppfylle forskriftens intensjon?

– Eksempel oppdragsgiver

– Forslag fra EBA

Kommentarrunde

14.00

Avslutning

Last ned programmet her

Meld deg på