Innovasjonsarena Drift- og vedlikehold av vei (DOV)

På årets første Innovasjonsarena DOV deles konkrete erfaringer på hvordan vei-eiere/oppdragsgivere kan - rigge egen virksomhet, gjennomføre og skaffe risikoavlastning til - anskaffelse av løsninger som ikke eksisterer i markedet/anskaffelse av innovasjon.
Erfaringene som deles er fra konkrete utviklingsløp innen samferdselssektoren; både fra oppdragsgiversiden og fra leverandørenes perspektiv. Flere ferdige, nye utviklede løsninger innen samferdselsområdet blir også presentert.

Tidspunkt

Tirsdag 29. mars 2022 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Digitalt vi Teams

Om arrangementet

AGENDA:

09.00   Velkommen og agenda for dagen         

09.10   Hvordan rigge til utvikling/innovasjon for økt måloppnåelse; i kontrakter eller i egne utviklingsløp?

Hva er muligheten for utvikling av bedre løsninger/innovasjon med utgangspunkt i behov hos offentlige virksomheter? Vi ser nærmere på 2 mulige former for utviklingsløp; innovasjonspartnerskap (IP) og førkommersiell anskaffelse. Hva er det? Hva benytte når? Hvordan foregår det?

09.40     En «startmotor» for flere Innovative anskaffelser – sett fra en oppdragsgivers perspektiv

Troms og Finnmark fylkeskommune har akkurat inngått et IP med leverandør Norconsult AS, NORSAR og Alcatel Submarine om «Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg». De har i tillegg igangsatt en før-kommersiell anskaffelse på «Smart fremkommelighet». Nå planlegger de også et Startoff –prosjekt innen samferdselssektoren. Prosjektleder for Samferdselsdivisjonen Espen Andersen gir oss et innblikk i de 2 utviklingsløpene og hvilke effekter de skal gi, i tillegg til å gi et innblikk i hvordan de har mobilisert for innovasjon i egen virksomhet og skaffet ekstern finansiering.

10.05     Hvordan lykkes i et IP mellom oppdragsgiver og leverandør – sett fra et leverandørperspektiv

Leverandør Prodtex AS har vært involvert i 5 utviklingsløp med henholdsvis Statens Vegvesen, Statsbygg og Møre & Romsdal fylkeskommune med blant annet utfordringer i forhold til Staut, kjøretøysperre og Nye bruløsninger. Tore Roppen, Dir.Business Developement i Prodtex deler sine erfaringer fra disse utviklingsløpene, i tillegg til å presentere selve løsningene.

10.30     PAUSE

10.45     «Tunnelsikkerhet» – begrense skadeomfang ved ulykke og bidra til selvberging

Vi spør: Hva var ambisjonene? Hva ble løsningene? Hvilke gevinster vil det gi? Hva er «knaggene» for å lykkes med utvikling – og etterfølgende kjøp – av nye løsninger – i et innovasjonspartnerskap? Ole Pedro Myklebostad i Statens Vegvesen og Terje Floor Heggeland, CEO i TrafSys, med løsningen Evacsound,                       deler sine erfaringer i fellesskap

11.15     Risikoavlastning i anskaffelse av innovasjon – muligheter for ekstern finansiering 

11.30     Åpent kvarter

Mulighet for å ta opp aktuelle spørsmål og temaer og dele egne erfaringer innen DOV

11.45      Oppsummering – og neste steg …

12.00     SLUTT

Hvis interesse for å delta; send en mail til cecilie.m.endresen@nho.no 

Her finner du mer informasjon om Innovasjonsarena DOV: Artikkel og Prosess