Lørenskog kommune og Husbanken inviterer til dialog om nye samarbeidformer rundt boligsosiale utfordringer

Lørenskog kommune sammen med Husbanken inviterer markedet til dialog for å finne nye løsninger å møte boligsosiale utfordringer på. I dette initiativet åpnes det for å tenke nytt rundt virkemiddelbruk. Målet er å utvikle en ny type samarbeidsmodell der det offentlige og private sammen løser disse utfordringer.

Tidspunkt

Onsdag 19. februar 2020 kl. 12:00 - 16:00

Sted

Lørenskog Hus
Festplassen 1 Lørenskog

Om arrangementet

Dette prosjektet omhandler Løkenåsveien 45. På samme felt bygges det nå et første byggetrinn som består av en barnehage og 30 omsorgsboliger, noe som påvirker mulige løsninger for byggetrinn 2. Nå i trinn 2 ønsker Lørenskog kommune og Husbanken boliger som passer for flere målgrupper . Målet er å legge opp til varierte bomiljøer, for å bygge opp om folkehelseperspektivet.«Samhandling med naboer gjennom formell og uformell kontakt bidrar til trivsel, stabilitet og tilhørighet i bomiljøet».

Kommunen og Husbanken legger opp til at Løkenåsveien 45 skal kombinere boliger for vanlig salg og utleie, med boliger som dekker behov etter boligplanen, samtidig som de ønsker å redusere investeringskostnadene ved bruk av Husbankens virkemidler og samarbeid med private aktører.

Påmelding til dialogkonferansen og agenda

Mer om prosjektet