Resultater

For å dokumentere programmets resultater teller vi det økende antallet offentlige virksomheter som tar metoden i bruk; både anskaffelser der programmet har bistått i prosessen og øvrige utlyste anskaffelser med dialogaktiviteter.

I tillegg gjennomfører vi gevinstanalyser for utvalgte prosjekter. Disse utføres av en nøytral tredjepart og ligger til grunn for tallene vi presenterer for offentlige besparelser, nye arbeidsplasser og reduksjon i CO2 utslipp. Resultatene er basert på dokumenterte effekter (8 gevinstanalyser per 2016)

35
partnere i LUP som jobber med å fremme innovasjon i sine anskaffelser.
239
gjennomførte anskaffelser du kan lese og lære av.
51
innovative løsninger du kan lese om og kopiere anskaffelsen til.
234
offentlige virksomheter som har tatt metoden i bruk
334
millioner i offentlige besparelser
1581
Antall utlyste anskaffelser på Doffin med markedsdialog i perioden 2010 til 2021
22
vesentlige eller radikale innovasjoner
350
nye arbeidsplasser
2895.65
tonn reduksjon i årlige CO2-ekvivalenter
6
næringsklynger/interesseorganisasjoner er involvert i programarbeidet