Næringslivet presenterer grønne løsninger for Oslo kommune

torsdag 17. juni 2021

Fra 08:30 til 12:30

Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

Næringslivet i regionen bidrar til å skape en miljøvennlig hovedstad. Her vil du få gode eksempler på bedrifter som har innovative og grønne løsninger.

Vi vil legge til rette for dialog mellom kommunen og bedriftene. Hvordan kan Oslo kommune legge til rette for miljøvennlige bedrifter? Kom med dine innspill til kommunen!  Jobber du i det offentlige? Kom og hør hvilke løsninger som er klare til å tas i bruk!

Du møter blant annet

  • Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo
  • Per Espen Stoknes, Leder BI Senter for Grønn Vekst
  • Marthe Scharning Lund, Næringsbyråd Oslo kommune
  • … og mange bedrifter med grønne og miljøvennlige løsninger

Møtet avsluttes kl. 11:30 med hyggelig minglelunsj.

Påmelding her.

Møtet arrangeres av NHO Viken Oslo, Nasjonalt program for leverandørutvikling, og Entreprenørforeningen bygg og anlegg.