Dialogkonferanse: Forutsigbare, framkommelige fjelloverganger

Statens vegvesen har gjennom Teknologisatsningen igangsatt tiltaket «Forutsigbare framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi til å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet på fjelloverganger. I den forbindelse inviterer Statens Vegvesen til en dialogkonferanse for å få informasjon om, og innspill på, mulige løsninger som svarer opp Statens vegvesen sitt behov; både eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag og mulige, fremtidige løsninger.

Tidspunkt

Tirsdag 13. september 2022 kl. 11:00 - 15:00

Sted

Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Om arrangementet

Formålet med dialogkonferansen 13.september er å:

  • Informere om prosjektet og tilhørende pågående tiltak i Statens vegvesen.
  • Ha dialog rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag.
    • Det er ønskelig at aktuelle leverandører forbereder en kort presentasjon av sine løsninger. Mer konkret informasjon om hvor mye tid dere har tilgjengelig til å presentere kommer på prosjektets egen nettside (se informasjon under)
  • Til slutt ønsker vi å legge opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger.

Se vedlagt invitasjon: 220913 Dialogkonferanse Forutsigbare framkommelige fjelloverganger

AGENDA for dagen:

For mer informasjon om prosjektet og gjennomføring av leverandørdialogen er det opprettet en egen prosjektside som oppdateres fortløpende. Her vil det i august komme utfyllende informasjon og program for dialogkonferansen.

Meld deg på