Forsknings- og innovasjonsmidler til bruk for utvikling av utslippsfri turisttransport på Geirangerfjorden

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova er sammen om forsknings- og innovasjonsvirkemiddelet Pilot-E som denne gang skal brukes til utvikling av helhetlig leveransekjede for hydrogen. Dette er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, noe som gir muligheter for aktuelle aktører for løsninger i Geirangerfjorden. Behovet for utslippsfri turisttransport i Geirangerfjorden ble belyst i Møre og Romsdal fylkeskommunes dialogkonferanse 29. mars.

Tidspunkt

Mandag 6. mai 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundvegen 340, Ålesund

Om arrangementet

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova er sammen om forsknings- og innovasjonsvirkemiddelet Pilot-E som denne gang skal brukes til utvikling av helhetlig leveransekjede for hydrogen. Dette er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, noe som gir muligheter for aktuelle aktører for løsninger i Geirangerfjorden. Behovet for utslippsfri turisttransport i Geirangerfjorden ble belyst i Møre og Romsdal fylkeskommunes dialogkonferanse 29. mars.

På dialogkonferansen kom det frem gode muligheter for å utvikle hydrogen-løsninger; produksjon av hydrogen, infrastruktur for hydrogen og hydrogen-konsept for båt eller ferge. Utviklingen av hele leveransekjeden trenger penger for å få det til – Pilot-E-utlysingen blir midt i blinken og gir muligheter for dette.

Her kan du lese mer om Pilot-E og hva det gis støtte til: https://www.enova.no/pilot-e/

Det må settes sammen konsortier bestående av uavhengige næringsaktører + FoU-aktører for å kunne søke på disse midlene.

Møtet har til hensikt å informere mer om Pilot-E-tilbudet og å være et «kick-off», eller tilrettelegger for etablering av konsortier. Vi har forhåpninger om at møtet kan være en start på en plan frem mot søknadsfristen 25. sept.

Det kommer representanter fra Pilot-E-ordningen for å informere.

Program:

10.00     Velkommen og hensikt med møtet

10.15     Informasjon om Pilot-E-tilbudet: Hva kreves for å få til en god søknad, og hva er et godt konsortium?

Spørsmål og svar

11.00     Lunsj

11.45     Etablering av konsortier og planlegging av søknadsprosessen frem til 25. sept.

Rolleavklaring og «hvem gjør hva».

14.00     Avslutning på møtet.

 

Påmelding til Einar Haram, Sunnmøre Regionråd på mail: einar.haram@sunnmoreregionrad.no