Digitalt dialogmøte – Klima og miljøvennlig fjerning av snø

Oslo og Trondheim kommune ønsker dialog med virksomheter og fagmiljøer som kan være med å utvikle innovative løsninger for fjerning av forurenset snø i byene.

Tidspunkt

Onsdag 27. mai 2020 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Videomøte via Microsoft Teams

Om arrangementet

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Hvordan kan vi fjerne snøen og utnytte den og avfallet som følger med – smartere enn i dag?

Kommunene i samarbeid med Nasjonal program for leverandørutvikling inviterer til digital dialogkonferanse for å:

  • Gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen og behovet.
  • Få innspill om mulighetsrommet, alternativer eller innovative løsninger som vil dekke behovet.
  • Identifisere mulige utfordringer i prosjektet.
  • Lage en digital møteplass der små og store aktører som er interessert i oppgaven kan finne sammen.

Foreløpig program

  • Velkommen og mål for dagen
  • Leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen
  • Prosjektet og behovene
  • Rammer og føringer
  • Spørsmål og tilbakemeldinger
  • Oppsummering og veien videre

Påmeldingsfristen er 26.mai 2020 klokken 12:00 – påmeldingsskjema. Påmeldte vil få nærmere opplysninger om endelig program og videolenke til møtet.

Mer informasjon om prosjektet og programmet finner du i Dialognotat

Film om utfordringer og behov her

Veiledende kunngjøring på Doffin

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Gørill Horrigmoe, gorill.horrigmoe@nho.no eller prosjektleder Elisabeth Smith, elisabeth.smith@nho.no hos Nasjonalt program for leverandørutvikling.