Dialogkonferanse «Fremtidens renseanlegg»

Rundt Oslofjorden skal det bygges både sekundærrenseanlegg og nitrogenrenseanlegg. 22 kommuner i Østlandsområdet som skal bygge nye eller renovere avløpsanlegg, inviterer markedet til dialog for å få innspill på behovet for fremtidens renseanlegg.

Tidspunkt

Onsdag 6. mars 2024 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Om arrangementet

Grunnet nytt avløpsdirektiv med strengere krav til avløpsrensing, ligger det enorme investeringer foran vann- og avløpssektoren de kommende årene. Norsk Vann har kalt de årene som vi har foran oss som «Tidenes avløpssatsing». 22 kommuner innenfor Oslofjordens nedbørsfelt har startet en felles prosess kalt «Fremtidens renseanlegg». Kommunene ønsker å samarbeide for å søke kunnskap om hvordan vi best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg, og å gjennomføre flere anskaffelser for å etablere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Alle kommunene skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme eksisterende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Totalt eier kommunene 72 renseanlegg hvor størrelsen varierer fra under 1 000 PE til 215 000 PE.

Kommunene har felles utfordringer, men anskaffelsene vil gjennomføres hver for seg. De forskjellige kommune er i ulike faser og har ulikt tidsperspektiv for når de nye renseanleggene skal være på plass. Samtlige kommuner har likevel dårlig tid. Vi må raskest mulig gjøre tiltak for å bedre miljøstanden i Oslofjorden. Vi ønsker dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan vi kan rigge anskaffelsene for å oppnå et best mulig resultat.

 

Invitasjon til dialog

Den 6. mars 2024 inviterer kommunene i samarbeid med Norsk Vann og Leverandørutviklings-programmet (LUP), til en dialog for å:

  • Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene vi står i, behovene vi har, samt variasjonene av disse
  • Få innspill fra dere på mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva vi i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovene best mulig
  • Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som skal til for å løse de
  • Legge til rette for en møteplass for ulike aktører – finne løsninger ved å bringe ulik kompetanse/teknologi sammen
  • Skape felles forståelse for muligheter og utfordringer hos de ulike involverte aktører

For mer informasjon om utfordringsbildet, behovet kommunene har, og hva de ønsker innspill til løsninger på fra markedet – se Invitasjon til dialogkonferanse Fremtidens renseanlegg 6.mars 2024

Dialogen vil bestå av flere trinn:
Del 1: Dialogkonferanse onsdag 6.mars 2024
Del 2: Tilrettelegging for at aktører kan “koble seg sammen” for å finne de beste løsningene
Del 3: Mulighet til å gi skriftlig innspill utfra konkrete spm. som sendes ut etter dialogkonferansen
Del 4: Mulighet til å presentere sine innspill i én til én møter med oppdragsgiverne
Se HER for mer informasjon om prosessen så langt
Meld deg på