Leverandørkonferanse for Troll forskningsstasjon

Statsbygg og Norsk Polarinstitutt inviterer til leverandørkonferanse torsdag 20. juni for forprosjektfasen til et av Norges mest unike byggeprosjekter: Ny Troll forskningsstasjon i Antarktis.

Tidspunkt

Torsdag 20. juni 2024 kl. 10:00 - 13:00

Sted

Høyres Hus, Stortingsgata 20, Oslo

Om arrangementet

Troll forskningsstasjon er hovedbasen for norsk forskning i Antarktis. De ekstreme forholdene gjør at dagens stasjon er i dårlig stand og nærmer seg slutten av sin levetid. Stasjonen har også har lav kapasitet for selve forskningsaktivitetene. Bygg og tekniske anlegg er lite driftssikre, og trenger utbedringer og mer miljøvennlige energiløsninger.

Nå inviterer Statsbygg og Norsk Polarinstitutt til leverandørkonferanse for forprosjektfasen til en ny forskningsstasjon. Her ønsker vi å informere rådgivere, entreprenører og leverandører om prosjektomfanget, og å forberede markedet på utfordringene ved et prosjekt i Antarktis.

Den nye stasjonen skal dimensjoneres for inntil 10 overvintrende og 65 personer om sommeren i et nytt bygg på ca. 7300 m2. I tillegg skal energiforsyningen oppgraderes med solcellepark, vindmøllepark samt energilagring i form av batterier og termisk varmelager slik at CO2-utslippene kan halveres.

Program

  • 10.00: Servering
  • 10.30: Presentasjoner fra Statsbygg og Norsk Polarinstitutt
  • 11.30: Mingling hvor Statsbygg og Norsk Polarinstitutt svarer på spørsmål
  • 13.00: Avslutning
Meld deg på