Webinar: Hvordan skaper vi et felles åpent dataøkosystem for transport og mobilitet med like vilkår for alle?

Smart Move: ITS- og mobilitetsarena for offentlig sektor - 3.møte i 2024
Et samarbeidskonsept utviklet av Troms Fylkeskommune, LUP og ITS Norway

Tidspunkt

Tirsdag 11. juni 2024 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Microsoft Teams, Nettbasert

Om arrangementet

Et felles dataøkosystem for transport og mobilitet gir mange fordeler. For den offentlige sektoren betyr det en mulighet til å bygge høyere kvalitet, mer effektive og bedre tilpassede mobilitets- og transporttjenester i samarbeid med bedrifter. Men vi møter også utfordringer: Hvilken data skal brukes, og hvordan skal den deles og benyttes på best mulig måte?

Vi tror at med de rette reglene og samarbeidet kan vi sikre en rettferdig, sikker og effektiv bruk av transportdata, noe som vil gi fordeler for alle brukere og samfunnet som helhet.

Bli med oss for å lære og diskutere mer om veien videre.

Velkommen – vi ønsker at dere er med og utvikler Smart Move til en relevant arena for alle sammen!

Du finner alt av informasjon om Smart Move her

PROGRAM:

Velkommen
Jenny Simonsen, ITS Norway

Introduksjon
Fordelene ved et felles dataøkosystem: Vi diskuterer hvordan et felles dataøkosystem kan forbedre transport- og mobilitetstjenester for både offentlig og privat sektor
TBD, Entur

Utfordringer og løsninger
Datahåndtering og forståelse fra Statens vegvesen sitt perspektiv. Hvordan kan vi sikre rettferdig, sikker og effektiv bruk av transportdata? Hvordan vet vi hvilken data vi skal ha nå og i fremtiden?
Gjermund Jacobsen, Statens vegvesen

Veien videre
Felles spilleregler: Hvordan vi kan utvikle felles regler og prosedyrer for datadeling.
Tekniske grensesnitt og datamodeller: Hvordan vi kan skape enkle og effektive tekniske løsninger for datadeling.
Internasjonale standarder: Hvordan vi kan tilpasse oss og dra nytte av internasjonale standarder for bedre integrasjon.

Avslutning
Diskusjon og Q&A

Meld deg på