Dialogkonferanse – Nye Hokksund barneskole

Øvre Eiker kommune inviterer arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører/leverandører og andre aktuelle fagmiljøer til dialog om hvordan kommunen kan sikre at nye Hokksund barneskole blir et mest mulig framtidsrettet, fleksibelt, klimavennlig og funksjonelt bygg som også er driftstsøkonomisk med dertil lave LCC kostnader.

Tidspunkt

Torsdag 21. oktober 2021 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Digitalt via Teams. Link sendes de som melder seg på.

Om arrangementet

Forprosjektet skal omfatte ny barneskole for 700 elever og inntil 90 ansatte. Svømmehall, nødvendig infrastrukturtiltak, miljø- og energitiltak skal også utredes nærmere i forprosjektet. Videre skal ny Hokksund barneskole være et bygg som brukes mest mulig av innbyggerne.

Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Øvre Eiker kommune kan nå de målsettingene de har for bygget på en best mulig måte. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.

Øvre Eiker kommune ønsker spesielt innspill på:

  • hvordan nye Hokksund barneskole kan møte endrede behov og være tilpasningsdyktig til framtidige endringer i skolestrukturen (nye undervisnings- og arbeidsformer); krav til fleksibilitet/elastitet.
  • miljø- og energitiltak som bidrar til å redusere klimafotavtrykket
  • hvordan sikre et driftsøkonomisk bygg med lave LCC kostnader
  • hensiktsmessig gjennomføringsmodell for byggeprosjektet

Dialogen vil bestå av:

  • en dialogkonferanse, hvor behovet blir presentert og det vil være mulig å stille spørsmål og komme med umiddelbare innspill
  • mulighet til å gi skriftlig innspill som svarer opp behovet som ble presentert på dialogkonferansen (det er også beskrevet i invitasjonen til dialogkonferansen)
  • én til én møter hvor leverandørene får mulighet til å presentere sine innspill, og ha en dialog med kommunen

Se vedlagt invitasjon til dialogen og veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Påmelding innen 20.oktober 2021 til BenteKristin.Los@ovre-eiker.kommune.no