Anskaffelser som et innovasjonsverktøy for en grønnere anleggssektor

LUP bidrar inn på Grønn anleggsektor sitt digitale frokostmøte om "Miljø og innovasjon i anskaffelser"
Cecilie Endresen, leder av satsningen på infrastruktur i LUP, vi gi eksempler på hvordan benytte innovative anskaffelser for å få grønnere løsninger i anleggssektoren.
I tillegg vil Tor Solberg i Statnett, dele hvordan de setter miljøkrav og -kriterier i sine anskaffelser og Odd Nygård i Trøndelag fylkeskommune dele deres erfaringer fra anskaffelse av en miljøgate.

VELKOMMEN!

Tidspunkt

Tirsdag 24. oktober 2023 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt webinar.