Webinar: Fra ide til handling – Lynkurs i innovative anskaffelser

Når behov møter løsning kan spennende ting skje. Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og Norwegian Smart Care Cluster samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling om en praktisk digital workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere.

Tidspunkt

Tirsdag 16. november 2021 kl. 09:00 - 11:30

Sted

Digitalt - Zoom

Om arrangementet

HVA: Lynkurs i innovative anskaffelser

NÅR: 16. november kl. 9.00 til 11.30

HVOR: Digitalt på zoom (du får tilsendt lenke ved påmelding)

HVEM: I regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og Norwegian Smart Care Cluster.

HVORDAN: Gratis påmelding hos NSCC

 

Foreløpig agenda:

09:00-09:10 Velkommen – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Stig Bang-Andersen, Nasjonalt program for leverandørutvikling

09:10-09:20 Kort fra Norwegian Smart Care Cluster v/ Arild Kristensen, NSCC

09:20-09:30 Kort fra Nordic Edge v/ Trygve Meyer, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster

09:30-09:50 Erfaring fra en innovativ anskaffelse i praksis. v/ Hege Eiklid, Innocom AS

09:50-10:00 Pause / påfyll av kaffekoppen

10:00-11:00 Parallellsesjon med startprogram innovative anskaffelser (Les mer her: http://innovativeanskaffelser.no/)

a) Startprogram for offentlig ansatte

• Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy

• Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere

• Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet

• Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser

• Gjennomføring i praksis

b) Startprogram for leverandører

• Hvordan selge til offentlige virksomheter

• Hvordan delta i en innovativ anskaffelse

• Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess

• Hvordan gå sammen i konsortier/grupper

• Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere

11:00-11:20 Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers.

Break-out-sessions hvor oppgaver løses/diskuteres

11:20-11:30 Avslutning og oppsummering

 

For informasjon, kontakt sba@nho.no

Meld deg på