Digital innbyggerdialog – webløsning

Skien kommune ønsker å forbedre informasjonen til, og dialogen med, Skiens innbyggere og skal anskaffe ny webløsning(er). Det er ikke definert hva som skal anskaffes (nettside, apper, etc). Skien kommune ønsker å etablere en dialog med leverandørmarkedet, for å få innspill til mulige løsninger og tilgjengelig teknologi som oppfyller behovet best mulig og/eller som kan utvikles.

Tidspunkt

mandag 15. mars 2021

Fra 00:00 til 00:00

Sted

Om arrangementet

Én til én-møtene gjennomføres digitalt via Teams i uke 11 og 12.
Påmelding til: kristin.flatland@skien.kommune.no. Påmeldingsfrist 8.mars.
Leverandørene som melder seg på, vil få nærmere beskjed om klokkeslett for møtetidspunkt rett etter at fristen for påmelding har utløpt.

Se HER for mer informasjon om dialogmøtet og behovsgrunnlaget for anskaffelsen.