Dialogkonferanse – videosamtale med AMK

torsdag 14. oktober 2021

Fra 09:30 til 15:30

Union Scene, Grønland 60, Drammen

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt 7–9 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av en innovativ løsning for videosamtale mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og innringer. Video, i tillegg til tale, vil gi operatørene på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv. Nå inviterer Vestre Viken HF m/ samarbeidspartnere til dialogkonferanse 14.oktober 2019 for å presentere behovet for markedet, og få innspill fra potensielle leverandører på utvikling av fremtidsrettede løsninger.

Informasjon og innspillene fra markedsdialogen skal bidra til at det utarbeides et konkurransegrunnlag som åpner opp for utvikling av en funksjonell, fremtidsrettet løsning.

Se vedlagt invitasjon med kort informasjon om bakgrunn, behovet i prosjektet og program for dialogkonferansen:Invitasjon til dialogkonferansen

Her er også oppdatert Agenda_14.10

PÅMELDING

Videre utvikling, aktiviteter og informasjon om prosjektet kan du følge på prosjektets hjemmeside og DOFFIN

Prosjektets hjemmeside vil hele tiden være oppdatert med siste nytt i prosjektet.