Dialogkonferanse sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Fra Fredrikstad i øst til Drammen i vest! Flere offentlige virksomheter i Viken og Oslo går sammen om dialog med markedet på feltet sirkulær økonomi. De ønsker å få til gode løsninger for ombruk av byggematerialer.

Tidspunkt

Onsdag 26. september 2018 kl. 08:30 - 11:00

Sted

Omsorgsbygg sine lokaler, Sommerrogata 1, 0255 Oslo.
Inngang fra Inkognitogata.

Om arrangementet

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Fredrikstad kommune, Asker kommune, Nittedal kommune, Drammen kommune, AFK Eiendom FKF, Bellona og Nasjonalt program for leverandørutvikling har tatt initiativ til en dialogkonferanse om hvordan vi kan løse utfordringene knyttet til ombruk og gjenbruk av byggematerialer.

Mange kommuner har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer. Per nå finnes det ingen løsning på hvordan man kan ombruke byggematerialer. Offentlige virksomheter satser på sirkulær økonomi, og ønsker derfor dialog med markedet om mulige løsninger! 26. september 2018 inviterer fellesinitiativet til dialogkonferanse.

Mer informasjon om fellesinitiativet og Invitasjon til dialogkonferanse – Ombruk av byggematerialer

Påmelding til dialogkonferanse her
Vi legger opp til korte møter på 20 min med hver leverandør som ønsker det. Nøyaktig tidspunkt avklares med de som melder seg. Påmelding for én-til-én-møte à 20 min her

Utlysningen på DOFFIN her