Fra idé til handling, innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten

Hva kan skje når behov møter løsning gjennom metodikk for innovative anskaffelser?
I dette webinaret får du faglige innlegg, praktiske eksempler og panelsamtaler med overføringsverdi til å løse behov i din virksomhet. 

Tidspunkt

Torsdag 13. januar 2022 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digitalt. Påmeldte får tilsendt lenke til møtet i forkant av arrangementet.

Om arrangementet

Opptak av sendingen Fra idé til handling, innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten – YouTube

Virksomhetsledere og leverandører vil bidra med sine erfaringer, dele innsikt og gi inspirasjon til hvordan du kan løse din virksomhets oppgaver, og nå virksomhetens mål, ved bruk av innovative anskaffelser.

Vi setter søkelys på hvordan offentlige virksomheter og bedriftene selv, kan være pådrivere for at nye løsninger på utfordringer og behov, utvikles og tilgjengeliggjøres. Du får innsikt i prosesser, – og blir kjent med løsninger.

Webinaret er i regi av Nasjonalt program for Leverandørutvikling sammen med Helseinn, Digital Innlandet, NHO Innlandet og KS Innlandet.

Målgruppe

Webinaret er for ledere, innkjøpere, IKT-ressurser, helsepersonell i offentlige virksomheter, og andre som er opptatt av å skape bedre helsetjenester til det beste for sin virksomhet og ikke minst innbyggeren! Innhold i programmet vil også være til inspirasjon for leverandører.

På programmet

 • «Innovasjon i offentlige anskaffelser: hvorfor, hva og hvordan» v/Kjersti Granaasen, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).
 • Spør de «med skoa på». Om å forstå behov og behovseier. v/Tor Sætrang, Helseinn
 • «Hvordan er innovasjonstenkning satt på dagsorden i Innlandet?». En samtale mellom Elise Kolås, Sykehuset Innlandet, Gunn Mari Sund Rusten, Digital Innlandet, Tor Sætrang, Helseinn. Panelet ledes av Ingrid Olstad Busterud, Helseinn.
 • «Hvordan tilrettelegger for innovasjon i offentlige anskaffelser? Et innblikk i hvordan kommuner i Agder og Sørlandet sykehus HF har samlet seg om et felles mål og går i takt». v/Marit Svinland, Velferdsteknologi Agder.
 • «Kommunenes innovasjonspotensial» v/Anne Grethe Hoel, Lillehammer kommune
 • «Fra idé til handling». En samtale mellom bedrifter og kommunal virksomhet om muligheter for innovasjonsvennlige anskaffelser eller anskaffelse av innovasjon». Deltagere Karl Erik Steinbakk, IKOMM, Anders Skumsnes, N-Able og Anne Grethe Hoel, Lillehammer kommune. Panelet ledes av Kjersti Granaasen, LUP. 
 • Aksjonspunkter for veien videre.

Webinaret ledes av Ingrid Olstad Busterud, Daglig leder i Helseinn.

Om innlederne

 • Tor Sætrang. Rådgiver digital transformasjon i Helseinn. Rådgiver velferdsteknologi i USHT Innlandet (Hedmark). Erfaring fra flere kommunale anskaffelsesprosesser hvor nye løsninger skal møte behov som går på tvers av organisatoriske barrierer. Har deltatt i dialogbaserte anskaffelser både fra tilbyder- og innkjøpssiden.
 • Gunn Mari Rusten Sund. Nettverksleder for Digital Innlandet, som jobber for å øke tempoet på digitaliseringen av Innlandet gjennom å legge til rette for at virksomheter får tilgang til den kunnskapen og det nettverket de trenger for å jobbe med digitalisering, samt utvikle bedre og bærekraftige løsninger gjennom felles kraftsamlinger på tvers av ulike aktører, sektorer og bransje.
 • Elise Kolås. Innovasjonsrådgiver hos Sykehuset Innlandet.
 • Marit Svinland. Prosjektleder i Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder. Regional koordineringsgruppe for E-Helse og velferdsteknologi i Agder.
 • Anne Grethe Hoel. Fagenhetsleder for digialisering og IKT i Lillehammer kommune. Utdannet som sykepleier og innen ledelse, økonomi og offentlig innovasjon. Erfaring som toppleder i både offentlige virksomheter og fra privat næringsliv. Har jobbet med offentlige anskaffelser både som oppdragsgiver og leverandør.
 • Karl Erik Steinbakk. Juridisk rådgiver i IT selskapet IKOMM. Tidligere advokatfullmektig i DLA-Piper, og med erfaring med større anskaffelser i Forsvaret, Ringerike kommune, og konserninnkjøp i Bergen kommune.  Karl Erik har jobbet med offentlige anskaffelser både som oppdragsgiver og leverandør.
 • Anders Skumsnes, daglig leder for IT selskapet N-ABEL AS, med lang ledererfaring fra ikt(Difi), forsvars-(Forsvarsmateriell) og helsesektor (Helse Sør-Øst RHF). Anders har jobbet med offentlige anskaffelser både som oppdragsgiver og leverandør.

 

Meld deg på