Innovative offentlige anskaffelser – med eksempler fra praksisfeltet i helsetjenesten

Sammen med Helseinn inviterer LUP til webinar for å sette søkelys på innovative offentlige anskaffelser (IOA) og mulighetene for helsetjenesten.

Tidspunkt

fredag 3. desember 2021

Fra 09:00 til 11:00

Sted

Digitalt. Påmeldte får tilsendt lenke til møtet i forkant av arrangementet.

Om arrangementet

Innlandet fylke får fokus når vi setter søkelys på hvordan offentlige virksomheter, gjennom IOA metodikk, kan være pådrivere for at nye løsninger på utfordringer og behov utvikles, og tilgjengeliggjøres.

I dette webinaret gir vi deg, som kjenner praksisfeltet og som kjenner på behovet, en introduksjon og inspirasjon til hvordan du kan løse oppgavene. Samtidig som virksomhetens mål nås.

Du vil også møte virksomhetsledere og leverandører til samtale om erfaring fra IOA, og få innsikt i problemstillinger med overføringsverdi til å løse behov knyttet til demografi og ungt utenforskap, såvel som til rus og psykiatri.

Også etableringen av en ny sykehusstruktur i Innlandet krever at vi jobber på nye måter og samarbeider på tvers av sektorer og virksomheter. Vi gir deg et innblikk i hvordan vi møter dette sammen.

For påmelding og mer informasjon.

Webinaret er for ledere, innkjøpere, IKT-ressurser, helsepersonell i offentlige virksomheter, og andre som er opptatt av å skape bedre helsetjenester til det beste for sin virksomhet og ikke minst innbyggeren! Innhold i programmet vil også være til inspirasjon for leverandører.

Webinaret vil foregå i Verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, med mulighet for fysisk deltakelse (begrenset antall plasser).

Sett av dato allerede nå, endelig program er klart i slutten av august!