Markedsdialog sveiseteknologi – Fjordkryssingsprosjektet

fredag 17. september 2021

Fra 09:00 til 12:00

Park Inn Hotell på Gardermoen. Adresse: Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen.

Formålet med markedsdialogen er å få tilbakemelding fra leverandørene på hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi til bruk på bruer, samt ev. hvilke metoder eller teknologi (er) som kan utvikles.

Statens vegvesen utviklingsprosjekt Fjordkryssingar ønsker å invitere til markedsdialog. Markedsdialogen gjelder kartlegging av sveiseteknologi, ev. teknologiutvikling, som kan muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av stålbruer. Siktemålet er at teknologien eller metodene kan komme til nytte for prosjektet i forbindelse med fjordkryssingene langs E39 og andre relevante prosjekter.

Agenda med påmeldingsinfo finne du i denne lenka:
https://doffin.no/Notice/Details/2019-358523