Markedsdialog sveiseteknologi – Fjordkryssingsprosjektet

Formålet med markedsdialogen er å få tilbakemelding fra leverandørene på hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi til bruk på bruer, samt ev. hvilke metoder eller teknologi (er) som kan utvikles.

Tidspunkt

Tirsdag 17. september 2019 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Park Inn Hotell på Gardermoen. Adresse: Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen.

Om arrangementet

Statens vegvesen utviklingsprosjekt Fjordkryssingar ønsker å invitere til markedsdialog. Markedsdialogen gjelder kartlegging av sveiseteknologi, ev. teknologiutvikling, som kan muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjon av stålbruer. Siktemålet er at teknologien eller metodene kan komme til nytte for prosjektet i forbindelse med fjordkryssingene langs E39 og andre relevante prosjekter.

Agenda med påmeldingsinfo finne du i denne lenka:
https://doffin.no/Notice/Details/2019-358523