Fremtidens Hurtigbåt del II – åpent dialogvindu NÅ

Prosjektet fremtidens hurtigbåt del II, har som målsetting å utvikle fremtidens hurtigbåter gjennom bruk av innovativ offentlig anskaffelse.
Prosjektet ønsker dermed å revolusjonere hurtigbåt som transportmiddel og ta hurtigbåten inn i de neste årtier.
Ta kontakt NÅ med Christina Brun-Svendsen e-post: chrbr@trondelagfylke.no - for å levere innspillsnotat snarest.

Tidspunkt

Mandag 15. mars 2021 kl. 16:00 - 00:00

Sted

Digitale en-til-en dialogmøter og innspillsnotat (bør sendes inn uke 10)

Om arrangementet

Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Vestland fylkeskommune inviterer markedet til dialog om hvordan 75 millioner best kan brukes til å legge til rette for kvalifisert utvikling av hurtigbåter og tilstrekkelig risikoavlastning for engasjerte utviklingsmiljø.

Et fremtidig fartøy må være bygget på smarte og innovative løsninger, det skal være energieffektivt og benytte seg av miljøvennlige energibærere. For passasjeren skal transportopplevelsen være komfortabel og et foretrukket kommunikasjonsmiddel for relevante ruter. Oppdragsgiver forventer at løsninger skal utvikles med hensyn på at CAPEX og OPEX på sikt skal ned, sammenlignet med dagens nivå, og dermed videre styrke hurtigbåter som et transportmiddel langs kysten av Norge og internasjonalt.

Markedsdialogen skal finne riktig balanse mellom prosjektets behov og det markedet kan og vil levere. Det inviteres til dialogmøter, en-til-en mellom oppdragsgiverne og aktører på leverandørsiden, enkeltvis eller i grupper (det er opp til aktørene i markedet). Det bes også om innspillsnotat. Fagmiljø, bransjeorganisasjoner etc kan også komme med innspill, enten i notats form og/eller ved å be om møte.

Dialogvinduet er åpent nå og til 23. mars. Les mer om dialogen, prosjektet og midlene her: Dialognotat Fremtidens Hurtigbåt del II 080321

Veiledende kunngjøring Doffin her.

 

Meld deg på