Dialogkonferanse om lading av tungtransport: finne ledig lader, reservere ladetid, betale

Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig felles app for lading av tunge kjøretøyer. Målet er at det skal være enkelt for fører av tunge kjøretøy, og for transportbedrifter, å finne ledig ladestasjon underveis, ev. reservere ladetid, og å gjennomføre ladingen. Målet med dialogkonferansen er å få en oversikt over ulike behov og problemstillinger som det må tas hensyn til ved valg av, eller utvikling av, en løsning.

Tidspunkt

Tirsdag 12. mars 2024 kl. 10:00 - 14:30

Sted

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Om arrangementet

Behovskartlegging før dialogkonferansen

For ytterligere å belyse behovet og utfordringene knyttet til underveislading, gjennomfører vi en behovskartlegging i forkant av dialogkonferansen for både transportørene og ladeoperatørene. Kartleggingen skal belyse behovet og utfordringer knyttet til å finne ledig lader, reservere ladetid og betale for ladingen. Vi ønsker å dekke så mange ulike situasjoner som mulig, gjennom svar fra så mange som mulig.

Vi ønsker at både brukere (tungbilførere/transportbedrifter), og ladeoperatører/ programvare-leverandører svarer på undersøkelsen for at vi skal kunne få et så nyansert bilde på situasjonen og behovet som mulig. Svar på de spørsmålene som er aktuelle for dere, og legg gjerne til annen informasjon som dere finner relevant.

Lenker til behovskartleggingen:

Spørsmål til transportbedrifter og tungbilførere

Spørsmål til ladeoperatører og programvareleverandører

Frist for å svare er innen 20. februar 2024

Basert på behovskartleggingen blant tungtransportsjåførene og ladeoperatørene vil vi tilpasse hva vi ønsker innspill på fra markedet. Informasjonen som kommer fram, vil være grunnlag for nye spørsmål og utdyping av spørsmålene i dialogkonferansen.

 

Målet med markedsdialogen

Målet med dialogprosessen er å kartlegge om og hvordan en brukervennlig løsning for navigasjon, booking og/eller betaling kan bidra til at:

…..det oppleves enkelt og effektivt å lade tunge elektriske kjøretøy, for tungbilfører og for transportbedriften

…. at det bidrar til god nytte av investeringer gjennom god utnyttelse av ladestasjoner for tunge kjøretøy over døgnet og året

 

Gjennomføring av dialogprosessen

Utfordringsbildet og innsikten fra behovskartleggingen presenteres på dialogkonferansen.

Invitasjon til dialogkonferanse 12.mars 2024

Neste trinn vil være å få ideer og innspill fra markedsaktørene på hvordan målsettingene kan innfris, både når det gjelder tekniske løsninger, eierskap og forretningsmodeller for å få en løsning som varer over tid og oppdateres i takt med utviklingen.

Etter dialogkonferansen inviteres markedsaktørene til å gi skriftlige innspill på løsninger og det vil gis mulighet til å presentere de i én til én-møter med Statens vegvesen.

Tid Aktivitet
20. februar 2024

20. februar 2024

20. februar 2024

Frist for å besvare behovskartleggingen

Transportbedrifter, førere: https://forms.office.com/e/znn9y2R12f

Lade- og programvareaktører: https://forms.office.com/e/K9ezTsED7F

1. mars 2024 Frist for påmelding til Dialogkonferansen
12. mars 2024 Dialogkonferanse
22. mars 2024 Frist for skriftlige innspill og påmelding til en-til-en møter
8.-9. april 2024 En-til-en møter, på Teams

Link til veiledende kunngjøring på DOFFIN

For ev. spørsmål om dialogkonferansen, kontakt: Liv Øvstedal (livovs@vegvesen.no, mobil 93413020)

VELKOMMEN!

 

Meld deg på