Hvordan kan innovative anskaffelser bidra til å nå bærekraftsmålene?

lørdag 11. desember 2021

Fra 09:00 til 11:00

Webinar

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) inviterer til et webinar der tema er hvordan operasjonalisere bærekraftsmålene gjennom innovative anskaffelser.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN har selv anslått at to tredeler av de 169 delmålene bare kan nås med aktiv involvering av kommunesektoren. Det offentlige må finne arbeidsformer som kobler mål og strategier med initiativ fra innbyggere, næringsliv og andre lokale krefter. Innovative offentlige anskaffelser (IOA) er et effektivt redskap i dette arbeidet.

På webinaret gis det innledningsvis en introduksjon til innovative anskaffelser som metode. Det blir presentasjon av ulike strategier som viser til innovative anskaffelser som virkemiddel for å nå bærekraftsmål. I tillegg vil det bli presentert eksempler på konkrete anskaffelser fra offentlige virksomheter.  Det legges også opp til en interaktiv prosess mellom innlederne og deltakerne på webinaret.

Ønsket resultat fra arrangementet er økt kunnskap om innovative anskaffelser som verktøy for å bidra til konkrete bærekraftige innovasjonsprosesser og mer samhandling.

Program og påmelding

09:00

 • Velkommen og praktisk info v/Stig Bang-Andersen, LUP
 • Kommunesektorens løft for bærekraft – operativt arbeid v/Anne Romsaas, seniorrådgiver innovasjon, KS
 • Hvordan kan innovative anskaffelser bidra til å nå bærekraftsmålene? v/Hilde Sætertrø LUP
 • Bærekraftige anskaffelser v/Christine Kihl, seniorrådgiver DFØ

Strategier:

 • Troms og Finnmark fylkeskommune «Bærekraftige anskaffelser» v/Jørgen Blix, leder/virksomhetsleder divisjon for plan og økonomi
 • Lillestrøm kommune «Strategi for grønne innkjøp», v/Ine Charlotte Høyer, rådgiver innkjøp
 • Stavanger kommune «Forankring, praktisk implementering og egen nullpunktsmåling» v/ Elin Seveholt og Jakob Ruus, rådgivere anskaffelsesavdelingen
 • Spørsmål & svar

5 min benstrekk

10:15

 • Interaktiv sesjon

Anskaffelser:

 • Innovative anskaffelser i praksis, v/Elisabeth Smith, LUP
 • Ålesund kommune v/Jonny Indrevåg, innkjøpssjef Ålesund kommune
 • Trondheim kommune v/Magnus I. Vestrum, Miljø- og innkjøpsrådgiver, og Mie Abelgaard, Miljørådgiver
 • Oppsummering og veien videre v/LUP

Påmelding

Det er gratis å delta på webinaret.

Målgruppe

Målgruppene for webinaret er kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter:

 • næringssjefer, ansatte i næringsavdelinger
 • innkjøpere
 • bærekraftsansvarlige, miljørådgivere

For spørsmål ta kontakt med:

Stig Bang-Andersen eller Elisabeth Smith