Hvordan kan Innovative anskaffelser bidra til å nå bærekraftsmålene?

Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer til et webinar der tema er hvordan operasjonalisere bærekraftsmålene gjennom innovative anskaffelser.

Tidspunkt

Fra fredag 11. desember 2020 kl. 09:00
Til mandag 28. desember 2020 kl. 11:30

Sted

Webinar

Om arrangementet

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN har selv anslått at to tredeler av de 169 delmålene bare kan nås med aktiv involvering av kommunesektoren. Det offentlige må finne arbeidsformer som kobler mål og strategier med initiativ fra innbyggere, næringsliv og andre lokale krefter. Innovative offentlige anskaffelser (IOA) er et av redskapene i dette arbeidet, og kan bidra til å koble FNs bærekraftsmål til mål, strategier og tiltak.

Målgruppe

Målgruppene for webinaret er kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter:

  • næringssjefer, ansatte i næringsavdelinger
  • innkjøpere
  • bærekraftsansvarlige, miljørådgivere

Program og påmelding

På webinaret gis det innledningsvis en introduksjon til innovative anskaffelser som metode. Det vil bli presentasjoner fra offentlige virksomheter som benytter bærekraftsmålene som omstillingsvirkemiddel gjennom sine innkjøpsstrategier og konkrete anskaffelser. Deretter blir det et arbeidsverksted om temaet.

Ønsket resultat fra arrangementet er økt kunnskap om innovative anskaffelser som verktøy for å bidra til konkrete bærekraftige innovasjonsprosesser og mer samhandling.

Mer detaljert program kommer, men du kan allerede nå melde deg på her.

For spørsmål ta kontakt med:

Stig Bang-Andersen eller Elisabeth Smith

Meld deg på