Dialogkonferanse – standardisert strålebehandling

Helse Sør-Øst ønsker å realisere behovet for nybygg for strålebehandling i regionen innen 2032, basert på felles føringer og standardisering, tett på øvrige sykehusbygg. Stikkord: tidliginvolvering av utførelseskompetanse og leverandører, prosjektering av én standardløsning for fire bygg lokalisert i fire forskjellige fylker.
Nå inviterer de til dialog for å få innspill til potensiale i et utbyggingsprogram basert på høy grad av standardisering. Helse Sør-Øst håper at markedet kan bistå med å identifisere de riktige arbeidsmetodene, teknologiene og gjennomføringsstrategien for dette prosjektbehovet.

Tidspunkt

Fredag 30. august 2024 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Næringslivets Hus, Middelthunsgt.27, Majorstua, Oslo

Om arrangementet

Dialogen med markedet er primært innrettet mot å kartlegge markedssituasjon med hensyn til prosjektets attraktivitet, samt få en diskusjon knyttet til muligheter og utfordringer knyttet til standardiseringsambisjonen.

Leverandørdialogen vil i første omgang bestå av en dialogkonferanse, skriftlig innspill med påfølgende en-til-en-møter.

I dialogen ønskes det blant annet innspill på:

  • Egnethet: Hvordan vurderer dere, ut fra deres fag/leverandørområde, potensialet for å kunne få til en ensartet utbygging av de fire lokasjonene, basert på et standardisert konsept? Hvilke muligheter og utfordringer ser dere med denne formen for sekvensiell utbygging?
  • Attraktivitet: Hva vil gjøre disse prosjektenes bygg/leveranser, kompleksitet, innovasjonsambisjon, fysisk størrelse/utforming m.v, attraktive for dere de kommende årene i nevnte område?
  • Gjennomføringsmodell: Hvilken gjennomføringsmodell mener dere er best egnet for å løse prosjektets behov, og hvorfor?
  • Organisering: Hvordan bør prosjektet organiseres for å få til en mest mulig rasjonell gjennomføring, hvor vi ideelt sett prosjekterer en gang, og implementerer ved fire lokasjoner? Hvordan kan vi sammen skape en kultur i dette prosjektet som bidrar til at alle involverte parter får et eierskap til prosjektet og tenker optimal flyt i alle prosesser?
  • Industrialisering: Hvordan kan vi legge best mulig til rette for standardisering og industrialisert produksjon?

For mer informasjon – se vedlagt invitasjon til dialogkonferansen 30.august 2024.

NB! Det er ønskelig med fysisk deltagelse. Om det er utfordrende i forhold til å kunne delta,  åpner vi for at det er mulig å delta digitalt.

Meld deg på