LUP TOPPLEDERKONFERANSE 2023

740 milliarder i offentlige innkjøp gir et stort potensiale for nye og bedre løsninger. Med mer ekstremvær, økende demografiske utfordringer og endringer i verden rundt oss endres utfordringsbildet kontinuerlig. Hvilke muligheter finnes, og hvordan kan vi utnytte offentlige behov til å drive frem nye og bedre løsninger? LUP arrangerer topplederkonferanse med 25 toppledere, fageksperter og politikere som bidrar med innlegg og samtaler.

Gjennom innlegg og samtaler vil noen av de dyktigste på sine områder fortelle om hvordan de har benyttet innkjøpsmuskelen for å løse dagens og morgendagens utfordringer.

Tidspunkt

Onsdag 27. september 2023 kl. 13:00 - 16:00

Sted

Næringslivets hus, konferansesal Gustav Vigeland

Om arrangementet

Norge trenger nye og bedre løsninger for å møte et utfordringsbilde i kontinuerlig endring. For å møte behovene på samfunnskritiske områder er det behov for innovative anskaffelser i stor skala. Av 740 milliarder til offentlige innkjøp i 2022 var kun 3% til innovative anskaffelser. 

I løpet av tre timer vil vi utforske muligheter og barrierer for hvordan vi kan øke graden av innovative anskaffelser i offentlige innkjøp. Vi vil presentere flere eksempler på hvordan LUP-metodikken skaper resultater gjennom utvikling av nye, bedre og mer bærekraftige løsninger.

Konferansen avsluttes med at Næringsministeren utfordres av ledere i offentlige virksomheter og leverandører på hvordan vi skal møte fremtidens behov med en svekket økonomi og færre offentlige finansieringsmuligheter.

Arrangementet er kun for personlig inviterte.