LUP på Arendalsuka

Hvordan kan offentlige innkjøp brukes til å fremme innovasjon, bærekraft og næringsvekst?

Få med deg vår panelsamtale under Arendalsuka onsdag 16. august!

Tidspunkt

Onsdag 16. august 2023 kl. 10:00 - 11:00

Sted

Næringslivets Hus (Mør Biffhus)

Om arrangementet

Panelsamtale:

Det finnes bedre løsninger – 740 milliarder i året må gi mer innovasjon!

Med 740 milliarder i året som brukes på offentlige innkjøp, har kommuner og statlige virksomheter mye påvirkningskraft i måten de velger å utføre sin innkjøpsrolle.

Vi diskuterer:

  • Hvordan offentlige virksomheter kan stille krav til miljøvennlige produkter og tjenester i sine anskaffelser, slik at bedrifter oppfordres til å finne innovative måter å oppfylle kravene på.
  • Hvordan politiske vedtak er en sterk katalysator som kan sette fart i innovasjonstakten og øke potensialet for næringsutvikling.


Panelet vil bestå av:

Gunn Karin Gjul (AP) – Statssekretær i KDD
Marit Warncke (H) – Ordførerkandidat i Bergen
Marit Svindland – Prosjektleder for innovasjonspartnerskap velferdsteknologi i Agder
Ståle Moe – CEO Tellu, Leverandør i innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder
Arne Haarr – Prosjektleder i Norsk Vann og nasjonal koordinator EurEau

Samtalen modereres av daglig leder i LUP Ingebjørg Harto.

LUP deltar også på disse arrangementene:

Innovative anskaffelser – et redskap for sosial bærekraft?
Samtale i Sløydsalen tirsdag 15. august kl. 13:00 – 14:00

Hvordan kan offentlig sektor dra nytte av en innovativ ideell sektor for å oppnå sosial bærekraft?

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging
Foredrag i Bankgården tirsdag 15. august kl. 16:00 – 16:45

Hvorfor tar det lang tid å innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging? Hva trenger vi videre og hva forventer vi at myndighetene bidrar med?

 

Se også våre anbefalinger for arrangementer her.