Dialogkonferanse om velferdsteknologi: Nytt helsekvartal i Tysvær

Tysvær kommune inviterer sammen med LUP til digital leverandørkonferanse for at deres planlagte Helsekvartal blir ett godt sted å leve og jobbe i og samtidig at det blir et fremtidsrettet bygg med fokus på kvalitet og bærekraft.

Tidspunkt

Onsdag 2. november 2022 kl. 09:30 - 11:30

Sted

Teams

Om arrangementet

Tysvær kommune har vedtatt å bygge Helsekvartalet sentralt i Aksdal. Her vil sjukeheim og omsorgsboliger med tilpasset bemanning huse ca 116 beboere. Det skal være kontorer til heimetjenester, fysioterapeut, ergoterapeut med flere. Det vil være ulike soner med cafe, storstue, mindre møteplasser og hensiktsmessige hager.

Bygget skal være ett godt sted for flere grupper;

  • Beboer/bruker
  • Helsepersonell og andre brukernære ansatte
  • Pårørende/besøkende/frivillig
  • Forvaltning, drift, vedlikehold

Et kompleks bygg rommer mye teknisk infrastruktur, enøk vurderinger, materialvalg og annet som menneskene det huser ikke nødvendigvis merker i hverdagen. Tysvær kommune er mindre interessert i ulike betongkvaliteter og wattytelser i solceller i akkurat denne dialogen.
Kommunen er derimot opptatt av godt inneklima, støy, kvaliteter som belysning, omgivelseskontroll og tilgangskontroll. Dette kan være vanskelig å skille, men de ønsker fokus på hva mennesker opplever, sanser og blir påvirket av i bygget.

For spørsmål til konferansen kontaktes john-egil.osteig@tysver.kommune.no  +47 909 49 444

Meld deg på