Innovasjonsarena – NTP på agendaen

LUP er med som partner når Statens vegvesen og VIA inviterer til Innovasjonsarena om klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel satt i system. Hele verdikjeden møtes for å sette fokus på innovasjon og bærekraft.

Tidspunkt

Onsdag 2. november 2022 kl. 08:30 - 22:00

Sted

Clarion Hotel & Congress Gardermoen

Om arrangementet

Her kan bedrifter, byggherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og vegforvaltere samles under samme tak. 2. november på Clarion Hotel & Congress Gardermoen kan du møte hele økosystemet og komme tett på bransjen. Her får innovative bedrifter mulighet til å presentere idé eller produkt til et fagpanel, i tillegg blir det mulig å få 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.

Fagpanel
På Innovasjonsarena får innovative bedrifter mulighet til å presentere nye produkter/løsninger for et fagpanel. Det er åpning for å presentere alt fra tidlig fase utviklingsprosjekter (før pilotering) til produkter/løsninger som er under pilotering eller som er ferdig pilotert og klare til å tas ut i markedet.

Panelet vil være bredt sammensatt med fagpersoner fra hele verdikjeden – entreprenører, rådgiverselskap, veiforvaltere, innovasjonsrådgivere samt Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk. Vi har med oss flere partnere deriblant Nye Veier, Risa, Bravida og Norconsult. Disse og flere bedrifter vil sitte i fagpanelet.

Innovasjonsarena 2.nov – PROGRAM og INFORMASJON

 

For mer informasjon ta kontakt med:
Kommunikasjonssjef i VIA, Benedicte Titlestad: benedicte@viacluster.no, tlf: 958 77 650

Meld deg på