Anskaffelse av innovasjon i Møre og Romsdal

Miniseminar om hvordan bruke offentlige anskaffelser og særlige prosedyrer og fremgangsmåter for å stimulere markedet til nye eller bedre løsninger. Vi ser nærmere på (spesielt) prosedyren innovasjonspartnerskap og metoden før-kommersielle anskaffelser, og (litt om prosedyrene) idekonkurranser og konkurransepreget dialog. Dette i forbindelse med at Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut midler til å gjennomføre slike konkurranser og innovasjonsprosesser.

Tidspunkt

Onsdag 6. mars 2019 kl. 13:00 - 15:00

Sted

Hotell Scandic Alexandra, Storgata 1-7, Molde

Om arrangementet

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye, eller betraktelig bedre, løsninger.

Det lyses nå ut midler som skal brukes til å løse betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid. Utlysingen kommer 13. februar – følg med her.

Fremgangsmåtene som legges til grunn for samarbeidet mellom offentlig behovseier og bedrifter/leverandører og FoU-miljø er prosedyren innovasjonspartnerskap (beskrevet i forskrift om offentlige anskaffelser) og før-kommersiell anskaffelses-prosess (FoU-unntaket i regelverket om off. anskaffelser).

På dette miniseminaret vil dere få en grundig gjennomgang av hvordan et innovasjonspartnerskap og en før-kommersiell anskaffelsesprosess foregår. Her går vi igjennom metodikk, regelverk, konkurransegjennomføring, og ikke minst hva som kreves av den offentlige prosjekteieren i gjennomføringen av slike innovasjonsprosesser. Vi ser på hvilken fremgangsmåte som passer best, hvordan FoU-kontrakter kan brukes i anskaffelser og hvordan legge mest til rette for innovasjon. Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser er innovative anskaffelser med høy innovasjonsgrad som også inkluderer FoU-faser.

Det er en fordel for søknaden at metodene er forstått og hvilke roller det offentlige og det private har i gjennomføringen.

Ved forrige utlysing ble Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt midler til gjennomføring av innovasjonspartnerskap for å utvikle nye bru-løsninger i samarbeid med leverandører.

Seminaret er for ledere, fagansatte og innkjøpere i offentlige virksomheter, for bedrifter med ideer til løsninger som det offentlige kan ha behov for, og FoU-miljø som har kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor. Søkere til midlene som Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut er offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, stat).

Påmelding til hilde.satertro@nho.no i Leverandørutviklingsprogrammet.

Seminaret er en del av et kunnskapsforløp Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger – men er åpent for alle kl 13 – 15. den 6. mars.

Velkommen!