Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

lørdag 15. mai 2021

Fra 08:30 til 15:00

hos Miljødirektoratet - Grensesvingen 7, Helsfyr i Oslo

Markedet er avhengig av stor nok etterspørsel for å kunne gjøre maskinparken om til utslippsfri. Derfor samles flere offentlige utbyggere på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå for nettopp å tydeliggjøre det store volumet i etterspørselen og ikke minst for å signalisere kommende krav på dette området. Målet er å få til utviklingsløp som gjør at det blir realistisk å kunne etterspørre utslippsfrie bygg- og anleggsplasser på sikt.