Paneldialog: Kan hydrogen drive instrumentering langs veg?

onsdag 25. august 2021

Fra 14:00 til 15:30

Digitalt dialogmøte på Teams. Påmeldte får tilsendt lenke til møtet ved påmelding.

Svaret er JA!
Onsdag 25.august kan du få vite hvordan.

Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin plan- og design-konkurranse september i fjor utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene. Nå inviterer oppdragsgiver Statens Vegvesen, leverandør Ballard Power Systems i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til en paneldialog for å synliggjøre mulighetsrommet denne løsningen kan ha for andre virksomheter med likelydende behov.

Invitasjon paneldialog 25.august 2021

Meld deg på HER

Om Fast Track

Klima- og miljødepartementet har finansiert utviklingen av fem Fast Track-prosjekter, hvorav Statens Vegvesen sitt prosjekt «Bærekraftig energiforsyning langs veg» er ett av dem. Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen var et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien.
Formålet var å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Les mer om prosessen og løsningen HER