Paneldialog: Kan hydrogen drive instrumentering langs veg?

Svaret er JA!
Onsdag 25.august kan du få vite hvordan.

Tidspunkt

Onsdag 25. august 2021 kl. 14:00 - 15:30

Sted

Digitalt dialogmøte på Teams. Påmeldte får tilsendt lenke til møtet ved påmelding.

Om arrangementet

Ballard Power Systems Norway har siden de vant Statens Vegvesen sin plan- og design-konkurranse september i fjor utviklet en hydrogenløsning som i områder med krevende værforhold, uten strøm og nettverk, skal kunne forsyne sensorer ved veikanten med strøm for å kunne gi god informasjon til trafikantene. Nå inviterer oppdragsgiver Statens Vegvesen, leverandør Ballard Power Systems i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til en paneldialog for å synliggjøre mulighetsrommet denne løsningen kan ha for andre virksomheter med likelydende behov.

Invitasjon paneldialog 25.august 2021

Meld deg på HER

Om Fast Track

Klima- og miljødepartementet har finansiert utviklingen av fem Fast Track-prosjekter, hvorav Statens Vegvesen sitt prosjekt «Bærekraftig energiforsyning langs veg» er ett av dem. Den ekstraordinære bevilgningen fra regjeringen var et motkonjunkturtiltak i forbindelse med COVID-19-pandemien.
Formålet var å fremme aktivitet i næringslivet og grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Les mer om prosessen og løsningen HER

Meld deg på