Webinar: Finn løsninger for effektiv eiendomsdrift

Jobber du med bygg og eiendom i det offentlige, og ser etter løsninger for bærekraftig og effektiv eiendomsdrift? I dette webinaret presenterer vi tre innovasjoner som kan spare både utgifter og utslipp.

Tidspunkt

Onsdag 28. august 2024 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Dette arrangementet er utsatt til den 28. august 2024.

Løsninger utviklet gjennom innovative offentlige offentlige anskaffelser, søker etter flere offentlige virksomheter som vil bruke de. De er ferdig utviklet, og er enten i pilotering eller drift.

Ved å gjenbruke gjennomførte innovative anskaffelser, slipper du unna lange utviklingsløp og kostnader. Lær av oppdragsgiverne som har gått opp veien før deg, slik at du raskere kan høste gevinstene og samtidig bidra med å spre innovasjon.

I webinaret får du presentert tre løsninger av leverandørene som har utviklet de, og de offentlige oppdragsgiverne som har bidratt i utviklingen og testet løsningen.

1. Deling av kommunalt utstyr. Trondheims-bedriften Leasi har gjennom StartOff utviklet et digitalt system for enkel deling av maskiner og utstyr på tvers av skolene i Oslo kommune. Målet er at vaktmestere og driftsledere skal ha utstyr når de trenger det, og at transport, lager og vedlikehold skal administreres sentralt. Målet er å redusere det totale antallet maskiner som kommunen eier, og at dieselmaskinene erstattes med elektriske. Løsningen testes nå på 20 utvalgte skoler i Oslo.

 • Bedrift: Leasi
 • Oppdragsgiver: Oslo kommune

 

2. Smart energibruk og lagring av solenergi. Eco Stor lager smarte energilagringssystemer av brukte bilbatterier. Dermed kan bygg med egenprodusert energi fordele strømforbruket over hele døgnet. Bruk av egenprodusert energi reduserer behovet for å kjøpe strøm fra nettet, samtidig som at det senker effekttoppene og gir lavere nettleie. Energilagringssystemet er tatt i bruk av Oslo kommune og Tiller videregående skole i Trondheim, i tillegg til flere nærings- og industribygg.

 • Bedrift: Eco Stor
 • Oppdragsgiver: Oslo kommune og Trøndelag fylkeskommune

 

3. Digital eiendomsledelse. Autility har laget en neste-generasjons FDV-løsning for de som drifter og forvalter bygg. All informasjon om bygget er samlet på ett sted, slik at de som drifter bygget har den informasjonen de trenger, når de trenger det. Målet er at næringsbygg og formålsbygg skal driftes og forvaltes mer lønnsomt og bærekraftig gjennom hele livssyklusen. Nittedal kommune har siden nyåret driftet løsningen på alle byggene sine.

 • Bedrift: Autility
 • Oppdragsgiver: Nittedal Eiendom

 

Hvorfor offentlige virksomheter bør gjenbruke innovasjon

Offentlige virksomheter har mye å lære av hverandre, spesielt når det gjelder innovasjon. Ved å gjenbruke innovasjoner kan du spare utviklingskostnader, unngå blindveier og raskere høste gevinstene. Du kan dra nytte av andres erfaringer fra pilotprosjekter og drift for å lette implementeringen i egen virksomhet, og ende opp med en enda bedre løsning. Samfunnet får mer igjen for skattekronene når offentlige virksomheter tar en aktiv rolle i å spre innovasjon, i stedet for å utvikle løsninger på de samme problemene parallelt.

 

På webinaret møter du:

 • Ingebjørg Harto, leder i LUP
 • Statsbygg v/ spesialrådgiver drift og vedlikehold Mai Anh Thị Lê
 • Leasi, v/ viseadministrerende direktør Marcus Balcon
 • Oslo kommune v/ prosjektleder i Utdanningsetaten Tom-Aril Skabelund-Johansen
 • Eco Stor v/ salgs- og kundeansvarlig Marita Hjertvik
 • Autility/ v/ administrerende direktør Anders Melbye
 • Nittedal kommune v/ energileder Jørn-Arild Karlsen
Meld deg på