Sammen om å løse utfordringene i vannbransjen

I samarbeid med Vannforsk (forening hvor det skapes arenaer og muligheter for samarbeid mellom ulike aktører i vannbransjen knyttet til forskning og innovasjon) viser LUP hvordan man sammen, gjennom innovative anskaffelser, kan løse utfordringene i vannbransjen.

Tidspunkt

Fredag 10. februar 2023 kl. 10:00 - 11:00

Sted

Digitalt/Webinar

Om arrangementet

Les mer om webinaret her:

230210 Webinar-VAnnforsk Innovative anskaffelser

Meld deg på