Hva kan vi få til når vi går sammen om å løse klimautfordringene?

EBA Innlandet, Grønn byggalianse, LUP, KS, NHO Innlandet, Ringsaker Kommune og Innlandet fylkeskommune arrangerer Klimaformiddag. På Klimaformiddag byr vi på konkrete bygningsmessige tiltak, råd og tips om hva som skal til for å lykkes i samarbeidet om grønne bygganskaffelser, og muligheten for en prat med byggherrer og entreprenører.

Tidspunkt

Tirsdag 26. september 2023 kl. 08:30 - 12:30

Sted

Kommunestyresalen. Herredshuset i Moelv.

Om arrangementet

Arrangementet er for entreprenører, byggherre fra eiendom- og planavdeling, for kommunedirektører, ordførere og  politikere.

Det serveres enkel lunsj. Påmelding innen tirsdag 19. september på grunn av matbestilling. Ingen deltakeravgift.

Program

Del 1:

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe og biteti
09.00 – 09.15

Velkommen til Ringsaker.  Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker

Hvorfor er vi her – hva ønsker vi? Rangdi Krogstad, Regiondirektør i EBA Innlandet

Hva er mulig med dialog og samspill? Kjersti Granaasen, innovasjospådriver LUP

09.15 – 09.30

Klimagassutslipp fra byggenæringen og mulighetsrommet for å bygge klimavennlig. Grønn Byggallianse

09.30 – 09.45

Vær en offensiv byggherre – Ringsaker sykehjem, slik kan vi levere, Petter Granum

09.45 – 10.30

Samspillkontrakter – hva er det egentlig? Marstrand Advokater

10.30 – 10.45 Pause

Del 2:

10.45 – 11.30

Hvordan bygge klimavennlig? Presentasjon og gjennomgang av ny veileder for formålsbygg, beregnet for kommuner, ved Rolf Hagen Context AS

11.30 – 11.45

Hvordan gjennomføre byggeprosjekter med høye klimaambisjoner? Med Karl Even Lande, Syljuåsen Entreprenør

11.45 – 12.25

Hvordan kommer vi i gang? Enkel lunsj og samtale rundt bordene mellom kommuner og entreprenør.

12.25 – 12.30 Takk for i dag. God tur tilbake på jobb

Klimaformiddag er et samarbeid mellom: EBA Innlandet, Grønn byggalianse, LUP, KS, NHO Innlandet, Ringsaker Kommune, Innlandet fylkeskommune.

 

 

Meld deg på