Ny klimateknologi med KlimaGrunn – seminar

Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn er i mål. Det er utviklet ny teknologi som gjør det mulig å halvere klimagassutslipp og redusere kostnader ved stabilisering av kvikkleiregrunn. På dette seminaret kan du lære mer om behovet og løsningen som er utviklet.

Tidspunkt

Mandag 5. juni 2023 kl. 12:00 - 15:00

Sted

Næringslivets hus,
Middelthuns gate 27, Majorstuen
Oslo

Om arrangementet

I Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn har oppdragsgiverne vært Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR. Leverandørene som har utviklet teknologien har bestått av Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Argeo. Multiconsult har ledet prosjektet fra leverandørsiden.

Nå er det mulig å ta løsningen i bruk; enten ved å kjøpe tjenester fra konsortiet, eller utvikle egne tjenester basert på kunnskapen og metoden som er utviklet. – Løsningen er utviklet med penger fra det offentlige, og vi har vært opptatt av at dette er kunnskap som blir tilgjengelig for alle. Miljøgevinsten blir større dersom flere tilbyr og kjøper løsningen, sier senior rådgiver Geoteknikk i Multiconsult Tonje Eide Helle som har ledet arbeidet fra konsortiet sin side.

Det er fremdeles rom for foredling av både metodikken, utstyret som benyttes og prosessen. Slik er det med helt nye produkter og tjenester. Videre er det rom for å diskutere ulike forretningsmodeller for implementering av tjenesten i arbeidsprosessen for grunnforsterkning i områder med kvikkleire:

  • Oppdragsgiver kan kjøpe tjenesten KlimaGrunn fra konsortiet eller andre leverandører som på sikt kan tilby dette
  • KlimaGrunn kan implementeres i tjenesten fra leverandører som leverer grunnforsterkning
  • KlimaGrunn kan leveres som en underliggende tjeneste i en totalentreprise (eller andre modeller for den saks skyld) fra entreprenør som tilbyr anleggsarbeider.

Vi ønsker også velkommen en diskusjon om hvordan byggherrene kan inkludere den nye teknologien i sine bestillinger?

Agenda

12:00 Introduksjon til dagen
12:15 KlimaGrunn – bakteppet, oppdragsgivere
12:30 KlimaGrunn – løsningen, leverandører
13:00 Pause, med mat og mingling
13:30 Introduksjon i markedet
13:45 Gruppearbeid og plenumsdiskusjon
15:00 Avslutning

Vel møtt!

Meld deg på