Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

torsdag 23. september 2021

Fra 09:00 til 15:00

Digital konferanse (to deler), link tilsendes før konferansedagen

Er du leverandør av anleggsmaskiner og byggeplassløsninger med ønske om et større marked? Du får presentere dine løsninger.
Er du innkjøper eller fagansvarlig med ansvar for å nå myndighetenes klimakrav og miljømål? Du får kjennskap til flere muligheter.

Statsbygg går i bresjen når kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak øker tempo i omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.

Leverandørutviklingsprogrammet, Miljødirektoratet og divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ står bak planlegging og gjennomføring.

Vi tilrettelegger for at aktører i hele landet engasjeres.  

 • Byggherrer fra kommune, fylke og stat vil presentere sine behov og planer for kommende anskaffelser innen bygg- og anleggsbransjen.
 • Leverandører viser frem sine utslippsfrie og fossilfrie klimaløsninger innenfor anleggsmaskiner, kjøretøy, utstyr, byggvarme og -tørk.
 • Dialog med prosjekteiere som deler erfaringer fra gjennomførte prosjekter – hva skal til for å lykkes? Hvordan løse problemer underveis?
 • Du får informasjon om myndighetenes kommende krav

Via linken her kommer du til Konferansesidene.

 

PÅMELDING  (Frist for innsendelse av presentasjoner, 17. september)

Her kan du se eksempel på hvordan din bedrift blir presentert på konferansens nettside: Demoside bedrift

Her finner du tips til hvordan du kan bygge opp din presentasjon til webinar:  Webinar bedrift

 

PROGRAM

Kl 09.00     Velkommen

 • På vei mot utslippsfrie byggeplasser – et viktig klima- og miljøtiltak v/Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.
 • Statsbygg sine ambisjoner og planer. Fellestiltaket i 2017 var en start v/Anders Fylling, direktør for faglig ressurssenter
 • Hva gjør regjeringen, og hva kan vi gjøre sammen? Informasjon om myndighetenes kommende krav v/Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet
 • Utslippsfri bygg- og anleggsplass: Enovas tanker og støtteordninger v/Vilde Salberg, rådgiver i Enova.

kl 10.20     Benstrekk

Kl 10.30

 • Utfordringer og muligheter med – og på utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Hva skal til for å lykkes? Hvordan løse problemer underveis? Erfaringene drøftes i panel og gjennom interaktiv dialog med konferansedeltagerne. Ledes av Espen Larsen, Miljødirektoratet.

Kl 11.15

 • Offentlige byggherrer presenterer sine ambisjoner og konkrete behov for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. På en «rundreise» i landet blir vi kjent med et større marked. Hvilke store og små prosjekter kommer til å etterspørre dette fremover? Hva vil de kreve, og når?
 • Introduksjon til webinar
 • Slutt fra studio

Kl 12.15

 • Lunsj der du er

Kl 12.40

 • Bedriftene presenterer sine løsninger. På webinar fordeles bedriftene etter «tema» så vi blir vi kjent med løsninger og ambisjoner for deres leveranse. Oversikt over bedriftspresentasjoner blir tilgjengelig på digitale konferansesider en dag i forkant.

Kl 12.40,   webinar I

Kl 13.30,   webinar II

KL 14.15,   webinar III

Kl 15.00     Slutt

 

(Med forbehold om endring i programmet)

 

KONFERANSEN ER FOR:

 • Ledere og fagansvarlige i bedrifter som leverer maskiner med utslippsfrie løsninger til bygg- og anleggsplasser.
 • Innkjøpere, fagledere og ansvarlige fra eiendomsavdelinger som skal gjennomføre anskaffelser til bygg- og anleggsplasser de neste årene.
 • Klimarådgivere og andre interesserte

INFORMASJON, TILBAKEBLIKK og RAPPORTER:

Fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, 2017.

Tilbakeblikk på arbeid fra 2017. 

Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser, Multiconsult 2018

Veileder for tilrettelegging for bruk av fossilfrie og utslippsfrie alternativer på byggeplasser, Enova 2018

Prosessanalyse av fellesinitiativet utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, Multiconsult 2019.

Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner, SINTEF 2020,

 

DFØs veileder for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser