Informasjonsmøte Bergen: offentlig-privat innovasjon

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger - Leverandørutviklingsprogrammet skal formidle og veilede i selve gjennomføringen.

Tidspunkt

Onsdag 6. mars 2019 kl. 09:45 - 14:00

Sted

Innolab, Bergen kommune, Rosenkrantzgt 3, 2. etg.

Om arrangementet

85-90 MNOK skal brukes til å utvikle løsninger på betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Leverandørutviklingsprogrammet ønsker  velkommen til informasjonsmøte! 

Vi legger opp til en to-delt dag med informasjons om utlysningen og søkeprosessen før lunsj, og startprogram anskaffelse av innovasjon etter lunch. Du kan delta på en eller begge deler. Videre får du høre om hvordan Helse Bergen arbeider med innovasjon og offentlig/ privat samarbeid.  

Frist for søknad er 10. april og tildelingen skjer 13.juni.

Agnda med påmelding finner du her