Horisont Rogaland – workshop om innovative anskaffelser for offentlig sektor

Velkommen til workshop om innovative anskaffelser for offentlig sektor fredag den 25. mars kl. 09.30-12 på Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger.

Tidspunkt

Fredag 25. mars 2022 kl. 09:30 - 12:00

Sted

Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger

Om arrangementet

EU-nettverket Horisont Rogaland, bestående av Stavangerregionens Europakontor, UiS og Rogaland fylkeskommune, sammen med Leverandørutviklingsprogrammet, ønsker å arrangere en workshop om prosjektmuligheter innenfor innovative anskaffelser i Horisont Europa for offentlig sektor. Formålet med workshopen er å mobilisere, informere og motivere offentlig sektor til å se på EU-prosjektmuligheter innenfor offentlig anskaffelser (Pre Commercial Procurement «PCP») i Horisont Europa.

Målgruppe for arrangementet er offentlig sektor i Rogaland, men er åpent for alle som er interesserte i temaet.

Det langsiktige målet er at offentlig sektor får den kompetansen de trenger slik at de er i stand til å gjennomføre hele løpet når det gjelder innkjøp gjennom innovative anskaffelser og får bygget opp kompetansen internt i organisasjonen.

Meld deg på