Finn løsninger: helseinnovasjon

Til tross for at dystre historier fra en overbelastet helsesektor preger den offentlige debatten, finnes det også gladhistorier som ikke når frem i nyhetsbildet: Historier om sykehus og sykehjem som har lykkes med å effektivisere driften og frigjøre mer tid til pasientene.

Tidspunkt

Onsdag 26. april 2023 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Se opptak fra webinaret. 

Her er løsningene:

Store bad er ikke bare upraktiske, de kan også være en belastning for helsepersonell. Bano AS har skapt et kompakt baderomskonsept med smarte løsninger som gjør det enklere for pasienter å utføre stellerutinene selv. Resultatet er mindre belastning av helsepersonell og mer autonomi til pasientene.

Diffia AS har sammen med Sykehuset Østfold funnet løsning som gjør det mulig å følge opp pasienter på avstand. Pasienter unngår unødvendige reiser til sykehuset for oppfølging, og leger kan følge opp pasientenes helsetilstand heldigitalt fra én app.

Retrams AS har sammen med Helse Bergen funnet en en løsning som gjør det mulig å spore hvert enkelt instrument i sterilforsyningskjeden – uten merking! Resultatet er full kontroll på hvor utstyret befinner seg til enhver tid, og mindre sløsing av tid og ressurser på å lete etter utstyr.

Webinaret er spesielt relevant for personer i kommuner, statlige virksomheter og kommunale selskaper som jobber med helse og/eller innkjøp.

Foredragsholderne

  • Ingebjørg Harto, leder i LUP
  • Terje Wistner, avdelingsdirektør eHelse i KS
  • Retrams v/ adm. dir. Stein-Asle Øvrebotn TBA
  • Helse Bergen v/ prosjektleder Viviann Torvund Danielsen TBA
  • Diffia v/ adm. dir. Soheil Dabestani TBA
  • Sykehuset Østfold v/ avdelingssjef kreftavdelingen Andreas Stensvold
  • Bano AS v/ direktør forretningsutvikling Daniel Nesse

 

Les mer om løsningene:

Digital hjemmeoppfølging for pasient og sykehus
Utstyrs DNA sporer kirurgiske instrumenter fra A til Å
Innovativ baderomsløsning avlaster helse- og omsorgspersonell 

Meld deg på