Dialogkonferanse – evaluering av tiltak i «Sammen Mot»

Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer interesserte forskningsmiljøer/leverandører til dialog omkring tema og innretning for den
eksterne evalueringen av tiltakene i "Sammen Mot" - forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.

Tidspunkt

Fredag 5. mars 2021 kl. 08:00 - 12:15

Sted

Digitalt dialogmøte

Om arrangementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune har, som eneste fylke i landet, blitt tildelt 9 millioner kroner til å utvikle forebyggende tiltak mot vold og overgrep som del av den tiårige nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene». Tre kommuner er tatt inn i programmet og utvikler tiltak lokalt i sine kommuner. 700 000 kr er satt av til en ekstern evaluering av tiltakene.

Evalueringen skal dokumentere kompetanse og erfaringer som opparbeides gjennom de lokale tiltakene og legge grunnlag for en vurdering av videreføring av lokale tiltak og metoder på kort- og lang sikt.

Nå inviterer fylkeskommunen forskningsmiljøer/leverandører til dialogkonferanse med etterfølgende én til én-møter for å få innspill til anskaffelse av evaluering av tiltakene.

Er du interessert? Meld deg på dialogmøtet og en til en-samtalene her
Frist for påmelding er 15.februar

For ytterligere informasjon – se prosjektets informasjonsside og veiledende kunngjøring på DOFFIN

Har du spørsmål?  Ta kontakt med: Oda Kobro Börjesson, Prosjektleder Sammen Mot, epost: oda.kobro.borjesson@vtfk.no

 

Meld deg på