Vestland: Hvordan vinne flere kontrakter og posisjonere dere for fremtiden?

3. november 2022 arrangeres det kurs for bedrifter i Vestland fylke om hvordan ta del i innovative offentlige anskaffelser og posisjonere seg for fremtiden

Tidspunkt

Torsdag 3. november 2022 kl. 10:00 - 11:30

Sted

NHO Vestlandet, Nordre Nøstekaien 1, Bergen

Om arrangementet

Når behov møter løsning kan spennende ting skje. NHO Vestlandet og LUP samarbeider om en praktisk workshop for bedrifter om innovasjon i  offentlige anskaffelser.

Tema det blir gitt innblikk i:

 • Hvordan arbeider NHO for å påvirke når det gjelder offentlige anskaffelser? v. Helene Frihammer, Regiondirektør NHO Vestlandet
 • Hvordan vinne offentlige anbudskonkurranser – tips og råd, v. Stig Bang-Andersen, Leverandørutviklingsprogrammet, LUP
  • Ulike kontraktsformer – å gå fra «vane-innkjøp» til få den beste løsningen gjennom dialog og samspill
  • Det offentlige som «krevende kunde» i møte fremtidens utfordringer
  • Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
  • Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
  • Hvordan kan vi være gode rådgivere for kundene våre om de skal gjennomføre (innovative) anskaffelser?

 

Merk at dette er et fysisk arrangement hos NHO Vestlandet i Bergen, med begrenset antall plasser og som krever påmelding innen 1. november 2022.

Meld deg på