Trøndelag utfordrer næringslivet til nye, fremtidsrettede former for fjordkryssing

søndag 14. mars 2021

Fra 09:30 til 14:30

Hotell Scandic Hell, Sandfærhus 22, Hell / Værnes

Jøa er ei øy på namdalskysten som trenger bedre måter å krysse fjorden over til fastlandet på enn dagens fergeløsning. Hvis næringslivet kommer opp med ideer og løsninger som lar seg muliggjøre, og som kan ha stor overføringsverdi til tilsvarende behov i Norge og utlandet, vil Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med virkemiddelaktører kanalisere utviklingsmidler.

Strekningen Jøa – fastlandet (Ølhammeren – Seierstad) er 680 meter langt og dagens bilferge bruker 5 minutter på overfarten. Det bor ca 500 mennesker på Jøa og de vil fra 1. jan. 2020 tilhøre Nye Namsos kommune. Strekningen er en fylkesvei (FV 777) og Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forbindelsen. Ny fjordkryssing har fått prosjekt-navnet Jøa t’land.

Fylkeskommunen er åpen for innspill til alle mulige fjordkryssingsløsninger som kan virkeliggjøres, det være seg nye typer ferger, bru-løsninger, tunnel-løsninger etc. Overordnede føringer er lave livsløpskostnader, lite CO2-utslipp (bygging og drift), god funksjonalitet og høy fleksibilitet ifht overfart. Løsningene må være mulig å realisere ila noen år.

Det vil bli lyst ut en innovasjonskonkurranse med muligheter for å utvikle løsninger. Hvordan denne innovasjonskonkurransen skal lyses ut, og om hva, er ønskelig å få tilbakemelding på fra markedet. Første dialogaktivitet med markedet er 14. mars i en dialogkonferanse,  Se invitasjon her.

Les mer om behovet og muligheter for utvikling her, Doffin-utlysing her.

Påmelding dialogkonferansen til harov@trondelagfylke.no (Harald Overrein) / tlf: 47 91 16 50