Fra idé til handling – lynkurs i innovative anskaffelser (Kristiansand)

En praktisk workshop for bedrifter og offentlige innkjøpere.
Norwegian Smart Care Cluster og Leverandørutviklingsprogrammet samarbeider om denne workshopen i innovative anskaffelser

Tidspunkt

Onsdag 22. november 2023 kl. 10:00 - 14:30

Sted

Abra Havn, Kardemomme By, 4609 Kristiansand

Om arrangementet

Tentativt program:

09:30-10:00 Kaffe og registering
10:00-10:05 Velkommen v/Tor Åge Fjukstad, Norwegian Smart Care Cluster
10:05-11:15 Anskaffelser som drivkraft for regionens utvikling v/ Stig Bang Andersen, LUP
Innovative anskaffelser – når behov møter løsning kan spennende ting skje v/ Riche Vestby, LUP
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/Sturle Hamre, OFA
Erfaring fra innovative anskaffelser i praksis v/Lars Bakken, Tellu
Relasjonsnormer i offentlige anskaffelser – v/Jon Bingen Sande, BI
11:30-12:00 Minglelunsj
12:00-13:30 Parallellsesjon: Startprogram for offentlig ansatte og leverandører
Offentlig ansatte: Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy v/Stig Bang-Andersen
– Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
– Behovskartlegging, brukerinvolvering og dialogen med markedet
– Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
– Gjennomføring i praksis
Leverandører: Hvordan selge til offentlige virksomheter v/Riche Vestby
– Hvordan delta i en innovativ anskaffelse
– Hva kan vi dele i en innovativ anskaffelsesprosess
– Hvordan gå sammen i konsortier/grupper
– Hvordan kommer SMB og gründere på «radaren» til off. innkjøpere
13:30-14:00 Dialog mellom leverandører og offentlige på tvers
14:00-14:15 Avslutning og oppsummering

 

 

Meld deg på