«Beste praksis» i bruk av EPD som et grunnlag for hvordan vekte klima- og miljø i anleggsanskaffelser

EBA, Statens vegvesen og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) inviterer til webinar for å synliggjøre hvordan vei- og anleggseiere kan benytte EPD som grunnlag for hvordan vekte klima- og miljø i anleggsanskaffelser

Tidspunkt

Fredag 19. januar 2024 kl. 09:00 - 10:30

Sted

Digitalt webinar

Om arrangementet

Det kan være utfordrende å vite hvordan man best kan imøtekomme 30% kravet til klima- og miljø i anleggsanskaffelser.

Siden 2002 har Statens Vegvesen, i samarbeid med EBA og entreprenørene, sett på hvordan utforme kontraktene på asfaltområdet, sånn at det skal lønne seg for både tilbydere å være miljøforbilde, samtidig som oppdragsgiver får optimalisert reduksjonen av CO2-utslipp.

Ved å etterspørre EPD (Environmental Product Declaration; miljøprofilen på et produkt hvor produksjon av råvarer, transport, produksjon av asfalt og utlegging inngår) blir det synlig hvor mange kg CO2 som slippes ut i en kontrakt, og oppdragsgiver kan vekte til fordel for tilbyder med lavest CO2-utslipp.

 

På webinaret deles praksisen som nå gjør at Statens Vegvesen har som mål å redusere 70% reduksjon av CO2-utslipp fra sine asfaltkontrakter innen 2030.

Dette må flere ta i bruk!

Derfor inviterer EBA, Statens vegvesen og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) til webinar for å synliggjøre hvordan andre vei- og anleggseiere kan benytte det i sine anskaffelser/kontrakter. Se vedlagt invitasjon.

Invitasjon webinar 19.januar – EPD og klimahensyn

Klimakalkulator CO2-vekting – oppskrift

Master PPT – EPD-webinar 19.januar

OPPTAK AV WEBINARET

Meld deg på