Digitalt dialogmøte: Følgeforskning for KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

tirsdag 4. mai 2021

Fra 10:00 til 11:30

Møtet gjennomføres digitalt, påmeldte leverandører får tilsendt lenke til møtet.

KS ønsker å gjennomføre en anskaffelse av følgeforskning for arbeidet i Partnerskap for radikal innovasjon. Partnerskapet jobber med samfunnsutfordringer som er for komplekse og krevende for den enkelte kommune, og arbeidet er strategisk viktig for KS.

For å få best mulig innretning på anskaffelsen ønsker KS å gå i dialog med markedet om hvordan behovene best kan imøtekommes.

Det inviteres til digitalt dialogmøte.

Foreløpig agenda:

  • Innledning v/KS: Bakgrunn, mål og rammer for arbeidet. Beskrivelse av vårt behov for bistand
  • Informasjon om anskaffelsesprosessen: Vi ønsker å utforske hvordan en følgeforskningen kan rigges slik at både prosessen og produktet gir ønsket verdi.
  • Spørsmål og dialog

Påmelding skjer til: Hilde Ravnaas, område Forskning, innovasjon og digitalisering i KS:  hilde.ravnaas@ks.no

Påmeldingsfristen er torsdag 30. april. Hver leverandør kan stille med inntil to personer. Påmeldte leverandører vil få nærmere opplysninger om endelig agenda og videolenke til møtet.

Dialognotatet som beskriver behovet og prosessen nærmere finner du her.

For mer informasjon om Partnerskap for radikal innovasjon se her.